553-0358531 (רש/2/900)

מטרת התוכנית:
תוכנית כלל עירונית זו נועדה לשנות ולפרט הוראות מגורים ב' בעיר רמת השרון.
מועד קובע: 26-02-2018

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט 

אוסישקין 79 - 10,000 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 332 בגוש 6416, ממוקמת ברחוב אוסישקין 79, שכונת אלון, ברמת השרון. שכונת אלון ממוקמת בחלק הצפון-מזרחי של העיר. להלן גבולותיה: מצפון - שכונת צמרות בעיר הרצליה ; ממזרח - שטחים פתוחים ומעברם כביש...

קרא עוד

ירדן 23 - 10,800 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא חוות הדעת מהווה את תת חלקה 3 בחלקה 167 בגוש 6416, הממוקמת ברחוב ירדן 23, בשכונת אלון, רמת השרון. שטח החלקה הרשום בשלמות 986 מ"ר. שטח הקרקע המיוחס לנכס הנדון 256.4 מ"ר (בהתאם לחלקים...

קרא עוד

השופטים 18 - 10,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון הינו בית מגורים צמוד קרקע דו משפחתי הבנוי על המחצית הדרומית של החלקה וכולל שתי קומות מעל קומת מרתף. רחוב השופטים מסתעף מרחוב אוסישקין ומסתיים בשדרות ביאליק. סביבת המגורים מאופיינת בבתים...

קרא עוד

אז"ר 32 - 8,900 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון, ממוקם בפינת הרחובות אז"ר והפלמ"ח, בשכונת "אלון", בצפון מזרח רמת השרון. רחוב אז"ר הינו רחוב דו סטרי המחבר בין שני צירי תנועה מרכזיים בעיר, רחוב סוקולוב ממערב ורחוב...

קרא עוד