553-0190975 (רש/1010)

מטרת התוכנית:
תכנון שכונת מגורים חדשה ברמת השרון מדרום לפארק הנופש, כאשר הפארק וסביבתו נמצאים במרכז תפיסת התכנון. השכונה החדשה תאופיין בשילוב שימושי קרקע וטיפוסי מבנים בתמהיל אשר יענה על הביקוש למגורים, מסחר ושרותי ציבורי פנאי ונופש.
פיתוח בנייה מרקמית לצד בנייה לגובה ודירוג בין הבנייה על הרחוב הראשי לבין הבנייה לצד הפארק. בתכנית משולבים עקרונות פיתוח התואמים אמות מידה של שכונה ירוקה ליצירת סביבת מגורים איכותית וידידותית לתושבים.
מועד קובע: 14-03-2018

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט  נספח בינוי