תכנית 3700

מטרות התכנית:
תכנון רובע עירוני חדש בצפון-מערב העיר לאורך חוף הים ופארק חוף רחב היקף המאופיין בשילוב שימושי קרקע מגוונים באופן הנותן מענה לצורכי כלל האוכלוסייה למטרות מגורים, מלונאות, תעסוקה, מסחר, בנייני ציבור ושטחים פתוחים, תוך שילוב עקרונות פיתוח בני קיימא ליצירת סביבה ידידותית ואיכותית.
מועד קובע: 30-01-2015

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט 

ממערב לרחוב 2040

הנכס שבנדון מהווה חלק מחטיבת קרקע בלתי מפותחת הממוקמת בגבולה הצפון מערבי של העיר תל-אביב, מערבית לרחוב 2040 וצפונית לרחוב פרופס. סביבתה הקרובה של חטיבת הקרקע מאופיינת בבניה רוויה, חדשה ויוקרתית כדוגמת...

קרא עוד