תכנית 2331

מטרות התכנית:
א. עידוד תוספת שטחי מגורים לאוכלוסיה מגוונת, ע"י שיפור איכות המגורים תוך טיפול בבנין בחצר וברחוב. ב. לאפשר תוספת בניה עד 5 קומות מגורים ובמקרים מסוימים עד 6 קומות מגורים בבנינים חדשים. ג. להבטחת שימור מבנים בעלי ערכים ארכיטקטונים מיוחדים. ד. לעידוד שיפוץ מבנים ושיפור יחידות דיור קיימות. ה. לקביעת תכנית תחבורה שתצמצם תנועה עוברת ותמנע חניית כלי רכב של אנשים הבאים מחוץ לאזור, כל זאת ע"י: 1. שינוי יעוד ממגורים ומסחר למגורים מיוחד. 2. קביעת ציר פעילות ואופציות לשימושים מסחריים ולמשרדים. 3. קביעת אופציה למקום שמור לחניה ציבורית תת קרקעית. 4. לשנות ע"י כך את תכנית 44.
מועד קובע: 23-12-1991

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט 

אחד העם 122

הנכס נשוא השומה מהווה מגרש בניה מבונה במבנה מגורים ותיק בן 3 קומות כולל קומת קרקע, הידוע כחלקה 3 בגוש 7439.  כתובת הנכס רחוב אחד העם 122, מרכז העיר תל אביב-יפו. רחוב אחד העם הינו רחוב חד סטרי...

קרא עוד