תכנית תא/5000

תכנית מתאר תא/5000 קובעת הוראות והנחיות להכנתן של תכניות מתאר מקומיות חלקיות ותכניות מפורטות חדשות ומציגה את היקף האוכלוסיה הצפוי ואת יעדי המועסקים לשנת היעד של התכנית - 2025.

 
מטרות התכנית:
1. שימור וחיזוק מעמדה של תל אביב-יפו כמרכז כלכלי ותרבותי של ישראל וכנקודת מפגש מרכזית בין ישראל לעולם. 2. קידומה של תל אביב-יפו כעיר לכל תושביה, תוך פיתוח בר קיימא של סביבה עירונית אטרקטיבית ובת השגה ותוך שיפור איכות החיים של מגוון תושבי העיר. 3. יצירת עתודות של שטחי בנייה למגורים ותעסוקה על ידי ציפוף משמעותי של שטחי התעסוקה ומתן העדפה מתקנת לפיתוח שטחי מגורים בדרום העיר ובמזרחה. 4. קביעת כללים שיאפשרו התחדשות עירונית ושימור המורשת, הנוף והסביבה, שילוב בין הבנוי לפתוח, צמצום מטרדים סביבתיים וקידום מערכת תחבורה רב אמצעית שיוצרת העדפה לתחבורה ציבורית, רכיבה אל אופניים והליכה רגלית. 5. הצבת תכנית המתאר כנדבך מרכזי בממשל מקומי עם הפנים לאזרח, באמצעות הגדלת הוודאות התכנונית, קיצור וייעול הליכי התכנון והגדלת העצמאות של הועדה המקומית. 6. מתן הוראות לעריכת תכניות עתידיות.
מועד קובע: 06-01-2017

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט 

שמואל מיקוניס 8

הנכס הנישום ממוקם ברח' מיקוניס בדרום תל אביב. הרחוב צדדי, חד סטרי, מסתעף מרח' המסגר וממוקם בעורף ציר התנועה לה גרדיה, מערבית לנתיבי איילון. הסביבה מאופיינת במבני מלאכה, לצד מבנים ותיקים. ניכרת...

קרא עוד

רמות נפתלי 5

הנכס שבנדון מהווה את החלק הצפוני של החלקה (תת-חלקה מספר 1). תת-חלקה מספר 1 מהווה את יחידת הדיור הצפונית, הבנויה בקיר משותף עם יחידת הדיור הנמצאת במחצית הדרומית של החלקה (תת- חלקה מספר 2). הבית נבנה...

קרא עוד

ממערב לרחוב 2040

הנכס שבנדון מהווה חלק מחטיבת קרקע בלתי מפותחת הממוקמת בגבולה הצפון מערבי של העיר תל-אביב, מערבית לרחוב 2040 וצפונית לרחוב פרופס. סביבתה הקרובה של חטיבת הקרקע מאופיינת בבניה רוויה, חדשה ויוקרתית כדוגמת...

קרא עוד

השופטים 29

נשוא השומה מהווה חלקת קרקע בשטח רשום 421 מ"ר. הנכס הנישום ממוקם בפינת הרחובות אבן גבירול והשופטים, במרכז העיר הישנה תל אביב. רח' אבן גבירול הוא ציר תנועה ראשי המאופיין בשימושים מעורבים של...

קרא עוד

הט"ז 3

נשוא השומה הינו בית מגורים דו משפחתי חד קומתי ברחוב הט"ז ברמת החייל, בצפון - מזרח תל אביב. סביבת הנכס הנדון מהווה שכונת מגורים ותיקה המאופיינת בעיקרה בבניה צמודת קרקע דו משפחתית ותיקה ומתחדשת....

קרא עוד

ק"ם 3א'

בחלקה ממוקם בית מגורים צמוד קרקע דו משפחתי חד קומתי ותיק. נשוא חוות הדעת מהווה היחידה הצפונית בשטח של 86.99 מ"ר + 12.1 מ"ר מרפסת. בעת הביקור במקום המבנה מצוי בשלב שיפוץ, וכולל שלד בטון,...

קרא עוד

בת מרים יוכבד 16

נשוא חוות הדעת, חלקת משנה 5, מהווה את הבית החד משפחתי הבנוי על החלק הצפון מערבי של חלקה. חלק מחלקה 1256 משמש כחצר חזיתית של בית המגורים. המבנה בנוי שלד בטון, קירות בלוקים מחופים טיח וגג בטון שטוח....

קרא עוד

ביריה 10

נשוא השומה תת חלקה 2 בשטח רשום של 401 מ"ר, מהווה מגרש בניה מבונה בבית מגורים צמוד קרקע בנוי בשתי קומות מעל קומת מרתף, בחלק הצפוני של החלקה.  המבנה בנוי בהיתר בניה משנת 2006 והיתר שינויים...

קרא עוד

חומה ומגדל 12

הנכס הנדון מהווה 55% משני המגרשים הארעיים הבאים: א. מגרש 15 - כולל חזית מזרחית לרחוב נחל איילון 19 ובעל צורה רגולרית דמוית מלבן. על המגרש בנוי מבני פח ולצידם חצר סלולה. ב. מגרש 16 - כולל חזית מערבית...

קרא עוד

שלום עליכם 49

הנכס הנדון מהווה דירת מגורים המצויה בקומת קרקע בבניין בן 4 קומות (כולל קומת קרקע חלקית), על חלקה 93 גוש 6906, כתובתו רחוב שלום עליכם 49, בחלק המערבי של מרכז העיר תל אביב. רחוב שלום עליכם מסתעף מרחוב...

קרא עוד

ישראל אשכנזי 55

הנכס נשוא חוות הדעת ממוקם בעורף החלקה ומהווה בית מגורים בגובה 2 קומות + עליית גג, מעל מרתף. הגישה למבנה מתבצעת משער כניסה המוליך למעבר מקורה עד לכניסה לבית. באזור הכניסה קיימת כניסה נפרדת למרתף, המשמש...

קרא עוד

הירקון 25

הנכס הנדון מהווה חלק מחלקה 41 בגוש 6919, כתובתו רחוב הירקון 25, מערב העיר תל אביב, בסמוך לחוף הים. רחוב הירקון מקביל לחוף הים ומחבר בין יפו בדרום לנמל תל אביב בצפון. הרחוב הינו המשכו של רחוב פרי...

קרא עוד