תכנית השימור 2650/ב'

מטרות התכנית:
קביעת הוראות ותנאים להבטחת שימור המורשת הבנויה של העיר ע"י: א.קביעת רשימה של מבנים לשימור הגדרת המבנים ומיונם. ב.קביעת הוראות למבנים לשימור בנוגע לאיסור הריסה, טיפול במבנים מסוכנים, שיפוצים, שינויים ותיעוד. ג.קביעת הוראות למימוש זכויות בניה, למגבלות בניה, לעיצוב ולצפיפות במבנים לשימור. ד.קביעת אמצעים לתמרוץ שימור מבנים בהליכי היתר או ע"י שינוי בזכויות הבניה בהליך של תכנית מפורטת, קביעת כללים להכנת תכניות בנושא השימור. ה.קביעת הוראות לגבי מיתחמים לשימור. ו.קביעת הוראות בנוגע להרחבת דרכים ולחניה מכוח תכניות תקפות החלות על מבנים לשימור. ז.שינוי בהתאם לכך של התכניות התקפות החלות בתחום התכנית.
מועד קובע: 19-06-2008

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט  תשריט נוסף  תשריט חלק תחתון 

יוסף אליהו 17

הנכס - חלקה 96 בשטח רשום של 464 מ"ר, עם חזית מזרחית באורך של כ- 18מ' לרחוב יוסף אליהו, עומקה כ- 27 מ'. על החלקה מצוי בניין וותיק הכולל 3 קומות מעל קומת קרקע חלקית ומקלט בקומת מרתף, על הגג...

קרא עוד

שלוש 34

הסביבה - הנכס ממוקם בבניין המצוי ברח' שלוש 34 פינת רחוב אמזלג 18, שכונת נווה צדק בדרום מערב העיר תל אביב. שכונת נווה צדק מאופיינת בבתים בבניה נמוכה ותיקה לצד בניה מחודשת בני 3-1 קומות. רח'...

קרא עוד

מזא"ה 63

הנכס הנדון מהווה דירת מגורים בשטח רשום של 66.5 מ"ר הכוללת 4/128 חלקים ברכוש המשותף במבנה מגורים בן שלוש קומות. הנכס הינו מבנה לשימור בינלאומי. המבנה הוקם בשנות ה- 30 כמבנה בן 2 קומות ובשנת 1953...

קרא עוד

ראש פינה 28

בתחום החלקה מבנה מגורים וותיק, בן שתי קומות מעל קומת קרקע המוגבהת מפני הרחוב, הכולל 9 יח"ד. המבנה בנוי בסגנון בניה בינלאומי ומיועד לשימור עם הגבלות מחמירות בהתאם לתכנית תא/2650 ב'. בעת הביקור...

קרא עוד

מאנה 21

הנכס שבנדון הוא דירת שלושה חדרים הממוקמת בקומה שנייה ואחרונה בבניין מגורים בן שתי קומות מעל קומת קרקע (סך הכל בבניין 3 קומות) ברחוב מאנה 21, קריית מאיר במרכז תל אביב. שטח הדירה הוא כ- 99 מ"ר לפי...

קרא עוד