תור הזהב 6 - 9,000 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 70 בגוש 6535 בשטח רשום של 791 מ"ר, ממוקמת בפינת הרחובות תור הזהב ואבן גבירול (בגדה הצפונית של רחוב תור הזהב ובגדה המזרחית של רחוב אבן גבירול).
על החלקה בניין מגורים בן 5 קומות, מעל קומת עמודים מפולשת וקומת מרתף חלקית. קומת הקרקע משמשת בחלקה לחניה עבור דיירי הבניין. בכל קומה 4 יח"ד ובסה"כ 20 יח"ד בבניין.
הנכס הנדון הינו דירת מגורים בת 4 חדרים בשטח רשום של 83.50 מ"ר בקומה א'.

הנכס ממוקם ברחוב תור הזהב 6, בשכונת ויצמן, בסמיכות למרכז העיר הרצליה. רחוב תור הזהב מהווה רחוב חד סטרי המחבר בין רחוב אבן גבירול במערב לרחוב ויצמן במזרח. הסביבה מאופיינת בבניה רוויה ותיקה למגורים.
הפיתוח הסביבתי מלא. 
  • שווי: 9,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה