ששת הימים 37 - 2,500 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה מהווה מגרש בניה למגורים, הידוע כחלקה 416 בגוש 6427, וממוקם ברחוב ששת הימים 37 בעיר כפר סבא.
רחוב ששת הימים הינו רחוב המחבר את רחוב טשרניחובסקי במערב עם רחוב סוקולוב במזרח, ועובר במקביל ומדרום לרחוב ויצמן. הנכס הנדון מצוי בקטע שבין רחוב חבצלת השרון ממערב ורחוב זאב גלר ממזרח, בקטע זה הרחוב דו סטרי ובשיפוע יורד ממזרח למערב.
הבנייה לאורך הרחוב מתאפיינת ברובה בבנייה רוויה למגורים, וכוללת בנייה חדישה לצד בנייה ותיקה. ישנם מספר מגרשים בהם הבניה הינה של בתי מגורים צמודי קרקע ותיקה. ממול לנכס הנדון, מעברו הצפוני של רחוב ששת הימים ממוקם בית ספר ע"ש יגאל אלון, ומעברו הדרום מזרחי ממוקם גן ילדים שהנכס גובל בחצרו. 
בעת הביקור בנכס נמצא כי בחזית החלקה ממוקמת תחנת אוטובוס, כמו כן נמצא כי בצומת הרחובות ששת הימים/זאב גלר מצוי שלט פרסום ובתוכו מתקן שידור זעיר (אנטנה סלולארית).
בסביבת הנכס קיים פיתוח עירוני מלא.
תיאור הנכס: שטח החלקה נטו הינו 800 מ"ר. החלקה בעלת צורה רגולארית דמויית מלבן, לחלקה חזית לכיוון רחוב ששת הימים.
בעת הביקור בנכס נמצא כי על שטח החלקה מצוי מבנה מגורים בשלבי בניה ראשוניים. בהתאם לתכנית היתר הבניה על החלקה מתוכנן להיבנות מבנה מגורים 6 בן קומות וחללי גג מעל קומת עמודים, הכולל 12 יח"ד. 
קביעות שווי:
  • ערך: 2,500 ש"ח למ"ר מבונה