שמואל הנגיד 40 - 550 ש"ח למ"ר מבונה

המקרקעין נשוא חוות הדעת, תת חלקה 2 בחלקה 293 בגוש 7654, ממוקמים ברחוב שמואל הנגיד 40, בשכונת "קריית שז"ר", ברעננה. רחוב שמואל הנגיד הינו רחוב חד-סטרי. תחילתו מצפון ברחוב קרן היסוד וסיומו בהתעקלות דרומה לכיכר אשר במפגש עם הרחובות ההגנה ומוצקין.
סביבת הנכס מאופיינת בבתי מגורים צמודי-קרקע חד ודו-משפחתיים בני קומה עד שתי קומות, חלקם בבניה ותיקה וחלקם בתים ששופצו והורחבו או בתים חדשים שנבנו בשנים האחרונות.
באזור פיתוח עירוני מלא.
גבולותיה של החלקה הינם כדלקמן: מצפון, בית כנסת; מצפון-מערב, רחוב שמואל הנגיד ומעברו מבנה חד קומתי המשמש כסניף של תנועת נוער, בית ספר ומרכז קהילתי "השחר"; מדרום-מזרח רחוב אלפסי ומעברו גן ילדים; מדרום, משעול המחבר בין רחוב שמואל הנגיד לרחוב אלפסי, ומעברו חלקה בעלת מאפיינים דומים.
שטח החלקה הרשום הינו 1,810 מ"ר. החלקה בעלת צורה אי-רגולרית דמוית טרפז.
בתחום החלקה בית צמוד קרקע דו-משפחתי וותיק. היחידה שבנדון הינה היחידה הצפון-מזרחית, הרשומה כתת חלקה 2, אשר שטחה הבנוי הינו 90.86 מ"ר. יצוין כי המבנה הורחב.
מצבו הפיסי והתחזוקתי החיצוני של הנכס תואם את גילו. 
קביעות שווי:
  • ערך: 550 ש"ח למ"ר מבונה