שלמה המלך 84

נשוא השומה הינה דירה בקומה ראשונה (מעל קומת קרקע) בבנין מגורים בצפון הותיק של העיר תל אביב.
הסביבה מאופיינת בבנוי ותיק של 3 - 4 קומות מעל קומות עמודים חלקיות. רחוב שלמה המלך הינו רחוב חד סטרי מצפון לדרום. החלקה הנדונה ממוקמת בגדה המזרחית של הרחוב בקטע שבין רחוב ארלוזרוב מצפון לשד' בן גוריון מדרום.

הבנין אשר נבנה לפני כ- 70 שנה, כולל קומת קרקע חלקית, 3 קומות וקומת גג חלקית.
בהתאם לתשריט הבית המשותף כולל הבנין 15 דירות – 3 דירות בקומת קרקע, 4 דירות בקומה א', 2 דירות בקומה ב', 4 דירות בקומה ג' ו-2 דירות בקומת הגג. בבנין אין מעלית ואין חניות. 
המגרש כולל, פרט לחלקה 4 בגוש 6953 אף את חלקה 359 בגוש 6215, המהווה שטח נוסף בחזית המגרש (בבעלות שונה). מצב זה אינו מפורט בתשריט הבית המשותף. 
הדירה נשוא השומה הינה הצפונית מערבית בקומה הראשונה.
  • שווי: 27,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
לא חלה השבחה!

ככל שערכאה שיפוטית תקבע כי תמ"א 38 אינה מהווה חלק מהמצב הקודם, להלן הכרעתי: ההשבחה מתמקדת בתוספת השטחים לבנין הקיים הכוללת השלמת קומת גג קיימת, שומת גג חלקית ושטח מרפסת גג.

מקדמים:
קומת גג חלקית - 1.2
מרפסת גג - 0.3
חדש על ישן - 0.8
דחיה - 0.56
מושע וסיכון - 0.9

לעיון בפסיקה