שלמה המלך 13

שטחה הרשום של חלקה 24 הוא 458 מ"ר וצורתה אי-רגולרית דמוית טרפז קטום. החלקה 1 פונה בחזית מערבית באורך של כ- 22 מ' לרחוב שלמה המלך, ובחזית דרומית באורך של כ- 25 מ' לרחוב תל חי. על החלקה בנוי בניין מגורים בן 4 קומות מעל קומת עמודים מפולשת ומרתף. המבנה ותיק ונבנה באמצע שנות ה-60 של המאה הקודמת. הדירה הנדונה מצויה בחלק הצפוני של הקומה הראשונה ופונה לרחוב שלמה המלך. שטחה הרשום 65 מ"ר. לדירה צמודה חניה.
  • דרישת שמאי ועדה: 24,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
  • שווי: 24,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
שמאית המשיבה הביאה בחשבון מקדם לבינוי על קיים בשיעור 0.9 משווי מ"ר מבונה, השקול להפחתה של 2,400 ₪ למ"ר (לפי ערכי שומתה). בינוי של תוספת בניה על מבנה קיים יוצר ייקור בעלויות הבניה ואינו מושפע משווי מ"ר מבונה. לפיכך, ראוי להביא בחשבון סכום קבוע המשקף את ייקור הבניה למ"ר ולא מקדם משווי הקרקע. בהתאם לעלויות הבניה שהובאו בחשבון בגישת החילוץ מוערכת תוספת העלות לבינוי על קיים בסך של 2,000 ₪ למ"ר. לפיכך, בתחשיב יובא בחשבון שווי מ"ר מבונה המיוחס לתוספת בניה על קיים בסך 22,000 ₪.

השמאי המכריע קבע כי אין השבחה לאור עלויות חיזוק של 680,000 ש"ח, לעומת תוספת שווי של 500,000 ש"ח.
 

לעיון בפסיקה 

עברו עם העכבר או לחצו לקבלת שווי למטר ומידע נוסף