שכונת נווה זמר - 929,000 ש"ח קרקע ליח"ד

 נשוא השומה הינו מגרש בניה למגורים מס' 2067 (ע"פ תכנית מס' רע/2015), הידוע כחלקה 154 בגוש 7661, הממוקמת בשכונת נווה זמר, בחלק הצפוני של העיר רעננה.
מתחם תכנית הר/2015 ממוקם מצפון לדרך ויצמן, ממערב לשכונת רסקו וממזרח לשכונת קריית שרת. מצפון למתחם מצויים שטחים פתוחים/חקלאיים.
מתחם הקרקע מתאפיין בעיקר במגרשים ריקים ופנויים לצד מספר בנייני מגורים בשלבי בנייה והקמה.
המתחם מצוי בשלבי בנייה ופיתוח.
הטופוגרפיה בסביבה הנכס בעלת שיפועים קלים בכיוונים שונים.
שטח החלקה הרשום הינו 2,142 מ"ר. החלקה בעלת צורה ריבועית עם פינה דרום מערבית מעוגלת.

לעיון בפסיקה