שכונת נווה זמר - 912,700 ש"ח קרקע ליח"ד

הנכס שבנדון (חלק מחלקה 103 בגוש 7661) מהווה חלקה בשטח 440 מ"ר, בעלת צורה רגולרית דמוית מלבן, ומיועדת לבניית 5 יח"ד בבנייה רוויה, בהתאם לתכנית רע/2015, שכונת "נווה זמר" בצפון רעננה.
שכונת "נווה זמר" הינה שכונת מגורים חדשה המאופיינת כיום במבני מגורים בבניה רוויה בני 5-4 קומות. חלק מהמגרשים בשכונה בנויים, חלקם בתהליך בניה בשלבים שונים וחלקם ריקים. באזור פיתוח סביבתי חלקי. 

לעיון בפסיקה