שי עגנון 30 - 3,750 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינו קוטג' אחד במבנה בן 4 קוטג'ים ברחוב שי עגנון בהרצליה.
הסביבה המשתרעת ממערב לדרך ירושלים, מדרום לרחוב העליה השניה וממזרח לרחוב הדר, מאופיינת בבינוי מעורב של קוטג'ים צמודי קרקע ודירות. החלקה הנדונה ממוקמת באגפו המזרחי של רחוב שי עגנון. החלקה גובלת בחזיתה המזרחית בדרך ירושלים. על החלקה מבנה הכולל 4 קוטג'ים. הקוטג' הנדון הינו הדרומי מערבי ופונה לרחוב ש"י עגנון. הקוטג' כולל 2 קומות וגג שטוח. 
  • שווי: 3,750 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה