הנכס שבנדון מהווה מגרש ריק המיועד לבניה למגורים בשטח של 308 מ"ר, ומהווה המחצית המזרחית בחלקה 1020 בגוש 6455, רחוב ש"י עגנון 10, שכונת רמתיים, הוד השרון.
רחוב ש"י עגנון הינו רחוב הולנדי קצר, ללא מוצא בעל צורת האות "T ,"הגישה אליו מרחוב השיקמים ממערב, בקצהו המערבי של הרחוב שביל הולכי רגל.
שכונת רמתיים מהווה שכונת מגורים בצפון הוד השרון, מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע מתקופות שונות.
הסביבה הקרובה בנויה בקוטג'ים שנבנו בשנים האחרונות.
שכונת רמתיים ממוקמת ממערב לדרך רמתיים ומדרום לרחוב משה שרת.   
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל את כל התשתיות העירוניות המקובלות.
קביעות שווי:
  • ערך: 3,500 ש"ח למ"ר מבונה