שווי על מפה


יוסף אליהו 17

הנכס - חלקה 96 בשטח רשום של 464 מ"ר, עם חזית מזרחית באורך של כ- 18מ' לרחוב יוסף אליהו, עומקה כ- 27 מ'. על החלקה מצוי בניין וותיק הכולל 3 קומות מעל קומת קרקע חלקית ומקלט בקומת מרתף, על הגג...

קרא עוד

שלוש 34

הסביבה - הנכס ממוקם בבניין המצוי ברח' שלוש 34 פינת רחוב אמזלג 18, שכונת נווה צדק בדרום מערב העיר תל אביב. שכונת נווה צדק מאופיינת בבתים בבניה נמוכה ותיקה לצד בניה מחודשת בני 3-1 קומות. רח'...

קרא עוד

אחד העם 42 - 7,500 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה מהווה דירת מגורים חזיתית בקומה שלישית, בשטח רשום של 59 מ"ר, כולל מרפסות. בהתאם למדידה גראפית מתשריט המצורף להיתר הבניה שטח הדירה כ-50 מ"ר + כ-21 מ"ר מרפסות. הדירה מחולקת...

קרא עוד

מזא"ה 63

הנכס הנדון מהווה דירת מגורים בשטח רשום של 66.5 מ"ר הכוללת 4/128 חלקים ברכוש המשותף במבנה מגורים בן שלוש קומות. הנכס הינו מבנה לשימור בינלאומי. המבנה הוקם בשנות ה- 30 כמבנה בן 2 קומות ובשנת 1953...

קרא עוד

ריינס 18 - 500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה בית מגורים צמוד קרקע, המהווה את היחידה הדרומית בחלקה, הבנוי בבניה ותיקה עם גג רעפים. במועד הביקור בנכס נמצא ששטח החניה נסגר וכולל דלת כניסה נוספת. רמת התחזוקה במבנה סבירה והוא כולל...

קרא עוד

ראש פינה 28

בתחום החלקה מבנה מגורים וותיק, בן שתי קומות מעל קומת קרקע המוגבהת מפני הרחוב, הכולל 9 יח"ד. המבנה בנוי בסגנון בניה בינלאומי ומיועד לשימור עם הגבלות מחמירות בהתאם לתכנית תא/2650 ב'. בעת הביקור...

קרא עוד

מאנה 21

הנכס שבנדון הוא דירת שלושה חדרים הממוקמת בקומה שנייה ואחרונה בבניין מגורים בן שתי קומות מעל קומת קרקע (סך הכל בבניין 3 קומות) ברחוב מאנה 21, קריית מאיר במרכז תל אביב. שטח הדירה הוא כ- 99 מ"ר לפי...

קרא עוד

רע/284/1

התכנית מאפשרת הקמת מרתף לכל יח"ד בשטח מרבי של 50 מ"ר ובגובה 2.2 מ'. במקרה שהמרתף לא ישמש לחניה יוקטן גודלו ל-35 מ"ר. המרתף יכול לשמש: לחדרי משחקים, חניה, פינת הובי למשפחה או חדרי...

קרא עוד

רע/284/1/א'

התכנית מאפשרת הקמת מרתף לכל יח"ד בקונטור הבניין בקומת הכניסה ובגובה 2.2 מ'. השימושים המותרים במרתף, כל שימוש הכרוך והקשור במישרין בשימוש למגורים ובצרכי המשפחה, והשימוש המיועד למבני עזר....

קרא עוד

רע/2000

התכנית קובעת, בין היתר, באזור ייעוד מגורים א', אחוזי בניה של 35% בקומה ו- 50% ב- 2 קומות.

קרא עוד

רע/292/1/א'

התכנית מאפשרת מבנים עם גגות רעפים. בחלל הגג תותר בניה בתנאים הבאים: השטח המבונה בחלל הגג אשר גובהו ממפלס רצפת החלל ועד התקרה עולה על 1.8 מ' יחשב כשטח עיקרי בנוסף לשטחים העיקריים המותרים ולא...

קרא עוד

רע/מק/400/1

התכנית מאפשרת הקמת בריכת שחיה במגרש או בחלק מהמגרש ששטחו המינימלי 300 מ"ר ליח"ד. שטח הבריכה עד 10% משטח המגרש ולא יותר מ-50 מ"ר, לפי הנמוך מבין השניים. 

קרא עוד