שווי על מפה


הר/1993

מטרת התכנית: קביעת הוראות בדבר בניית בריכות שחיה פרטיות באזורי מגורים - וילות וקוטג'ים.

קרא עוד

הר/1914

מטרת התכנית: בבתי מגורים תותר בניית קומת מרתף בגודל תכסית הבנין. באזורי מסחר, תעשיה ומלאכה תהא אפשרות לבניית קומת מרתף תחתונה לחניה ובנוסף לקומת המרתף בגודל מגרש הבניה.

קרא עוד

הר/1914א

מטרת התכנית: באזור מגורים א' ובאזור חקלאי ב' תותר בניית 2 בתים ללא קיר משותף וללא התניה לקרבה משפחתית, וכן ביטול הצורך בהמלצת המועצה המקומית כפר שמריהו לאישור הקמת בית שני.

קרא עוד

הר/2232

מטרת התוכנית: לאפשר שימושים עיקריים במרתפים באזורי מגורים ולקבוע הוראות בינוי לגביהם.

קרא עוד

קרן היסוד 27 - 7,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון נמצא בצידו הצפוני של רחוב קרן היסוד פינת רחוב הזורע בכפר שמריהו. הסביבה הינה אזור מגורים יוקרתי בבניה צמודת קרקע. באזור קיים פיתוח סביבתי מלא הכולל חיבור לתשתיות העירוניות. הנכס הנכס הנדון...

קרא עוד

דרך השרון 55 - 613 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינה מחצית חלקה ריקה הממוקמת בצמוד מדרום לכביש 531 וממערב לצומת מל"ל. החלקה נכללת בתחום שטח השיפוט של העיר כפר סבא. מדרום לחלקה 5 הצמודה מדרום – שטחי כפר מלל. שטחי כפר מלל...

קרא עוד

שמואל הנגיד 40 - 325 ש"ח למ"ר מבונה

המקרקעין נשוא חוות הדעת, תת חלקה 2 בחלקה 293 בגוש 7654, ממוקמים ברחוב שמואל הנגיד 40, בשכונת "קריית שז"ר", ברעננה. רחוב שמואל הנגיד הינו רחוב חד-סטרי. תחילתו מצפון ברחוב קרן היסוד...

קרא עוד

אז"ר 32 - 0.9 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון ממוקם בפינת הרחובות אז"ר והפלמ"ח, בשכונת "אלון", בצפון מזרח רמת השרון. רחוב אז"ר הינו רחוב דו סטרי המחבר בין שני צירי תנועה מרכזיים בעיר, רחוב סוקולוב ממערב ורחוב...

קרא עוד

אז"ר 35 - 570 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה מהווה מגרש לבנייה צמודת קרקע, הממוקם ברחוב אז"ר 35, פינת רחוב עגנון, בעיר כפר סבא. רחוב אז"ר הינו רחוב מרכזי בעיר כפר סבא החוצה את העיר ממזרח למערב, המגרש גובל מדרום ברחוב...

קרא עוד

הנרקיסים 34 - 6,890 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה נחלה למגורים, הידועה כחלקה 82 בגוש 6674, הפונה בחזיתה המערבית לרחוב הנרקיסים 34 ובחזיתה הצפונית לרח' הדקלים 14 ,בכפר שמריהו. סביבת הנכס מאופיינת בבניה צמודת קרקע, חדשה לצד ותיקה,...

קרא עוד

התכלת 33 - 670 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 21 בגוש 6442 בשטח רשום של 5,290 מ"ר, צורתה דמוית האות "ו" והיא בעלת חזית לרחוב התכלת. פני הקרקע מישוריים. הנכס מהווה חלק מסוים, בשטח של 300 מ"ר, הממוקם בחזית החלקה בחלק הצפון...

קרא עוד