רש/754

מטרת התוכנית:
קביעת הוראות לגבי התכליות המותרות - מרתף, שטח רצפות עיקרי ושירות לדירה, מרתפים, מחסנים דירתיים, מספר מבנים במגרש, קווי בניה (מרווחים צדדיים, אחוריים וקדמיים), עיצוב גגות חניה, בריכות שחיה, תכנית פיתוח סביבתי, חישוב שטח חצר פנימית (פאטיו), מזגנים וגבהים למרתף
ולגדרות.

התכנית חלה על העיר בשלמות ואינה כוללת תשריט.
מועד קובע: 26-07-1999

צפייה בתקנון 

עין גדי 14 - 3,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה מחצית מזרחית של חלקה 82 בגוש 6341, רמת השרון. החלקה הינה בצורת טרפז כאשר הצלע הקצרה מהווה את הצלע המערבית בחלקה. על הנכס בנוי בית מגורים וותיק חד קומתי הבנוי בקיר משותף עם הבית...

קרא עוד

הגפן 64 - 3,200 ש"ח למ"ר מבונה

סביבת הנכס מהווה את שכונת נווה מגן, אשר ממוקמת במזרח רמת השרון, צפונית לכביש 5. השכונה מאופיינת בבניה צמודת קרקע ותיקה לצד חדשה. באזור קיים פיתוח עירוני מלא. רחוב הגפן מקביל וצפוני לכביש 5 ומקשר בין...

קרא עוד

הרב קוק 35 - 3,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס ממוקם ברח' הרב קוק 35, בחלק המזרחי של העיר רמת השרון. רח' הרב קוק, מחבר בין רחוב המלכים בצפון לרחוב שבטי ישראל בדרום, הסביבה מאופיינת בבניה צמודת קרקע/קוטג'ים וותיקים וחדשים, לצד...

קרא עוד

מודיעין 29 - 3,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון הינו חלקה בשטח של 414 מ"ר בצורה אי רגולרית ועליו בית מגורים צמוד קרקע ותיק, הבנוי כחלק מבית דו משפחתי המצוי ברחוב מודיעין 29, רמת השרון. הסביבה הינה אזור מגורים וותיק, הבניה באזור...

קרא עוד

טרומפלדור 34 - 3,000 ש"ח למ"ר מבונה

המקרקעין נשוא חוות הדעת (הידועים כחלקה 137 בגוש 6794), ממוקמים ברחוב טרומפלדור 34, בשכונת "נווה- מגן", ברמת השרון. שכונת "נווה-מגן" ממוקמת בחלק הדרומי-מזרחי של העיר רמת השרון,...

קרא עוד

הלפיד 10 - 5,000 ש"ח למ"ר מבונה

בית צמוד קרקע דו-קומתי המהווה את היחידה הצפונית של בית דו משפחתי, ברחוב הלפיד 10, פינת רחוב נחשון בשכונת קרית יערים, בחלק המערבי של רמת השרון. רחוב הלפיד הינו רחוב דו-סטרי שקט, המסתעף מרחוב קהילת...

קרא עוד

ז' בחשוון 34 - 4,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה חלק מחלקה 73 בגוש 6597, הממוקם בפינת הרחובות ז' בחשון 34 קהילת וילנה, בשכונת "קרית יערים", בחלק המערבי של העיר רמת השרון. החלקה הנישומה הינה בשטח 1,251 מ"ר רשום,...

קרא עוד

האחיות 7 - 4,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה בית מגורים ותיק חד קומתי ברחוב האחיות מס' 7, ברמת השרון. מדובר ביחידה המהווה את חלקו המזרחי של בית דו משפחתי הכולל בית מגורים נוסף. הגישה לנכס חזיתית לרחוב האחיות. המבנה בנוי בניה...

קרא עוד

יצהר 10 - 4,500 ש"ח למ"ר מבונה

יחידה דרומית בבית דו משפחתי, ברחוב יצהר 10, ברמת-השרון. המגרש פינתי עם חזית נוספת לרחוב דגן. ליחידה הנדונה חזית לרחוב יצהר בלבד. הבניין נבנה על מגרש שנרשם כחלקה 425 בגוש 6415, היחידה הדרומית רשומה תת...

קרא עוד

נווה רעים 25 - 4,300 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא השומה מהווה את חלקה 38 בגוש 6794, ששטחה הרשום 611 מ"ר, המבונה במבנה חד משפחתי צמוד קרקע הבנוי בקומת קרקע מעל קומת מרתף, רחוב נווה רעים 25, שכונת נווה מגן, רמת השרון. שכונת "נווה...

קרא עוד