רש/443

מטרת התוכנית :
1) אחוזי שטחי המרפסות באזורי המגורים א', ב', ג' וחזית מסחרית יהיו עד 30% משטח הבניה המותר, בהתאם לתכנית בנין עיר הקיימות בכל אזור.
2) תותר סגירת שלוש מרפסות בקווי בניה חוקים מתוך שטח המרפסות הנ"ל בכל אזור המגורים, וזאת כאשר הסגירה אחידה לא מבניה קשה אלא מחומרים שיאושרו ע"י הועדה המקומית.
3) באזורי מגורים א' שהבתים הקיימים נבנו עד למתן תוקף לתכנית המיתאר (18.3.1971), תאפשר הועדה תוספת בניה:
א. לגבי קוטג'-באם שטח הבניה הקיים 20% - תוספת של 10% בקומה העליונה (עד 30%).
ב. לגבי תוספת בניה בקומה התחתונה בלבד - עד לשטח של 25%.
ג. על אף האמור לעיל לגבי מבנים חדשים, הוראות תכנית מיתאר 210א' תישארנה בתקפם.
4. לא תהיה הגדלת צפיפות לעומת הצפיפויות המותרת על פי תכניות בנין עיר קיימות בכל אזור.

הוראות התכנית בהמשך העמוד.
מועד קובע: 07-03-1980
מרחב תכנון מקומי - רמת - השרון                          
תכנית מספר 443                                  
שינוי תכנית מספר 73 לתכנית מתאר 210א                       
=========================                                                                             
המקום:                                                                        
=======                                                                        
רמת - השרון.                                                                   
                                                                                                                                                           
נפה:                                                                           
=====                                                                          
תל - אביב /יפו.                                                                                                                                                                                                                            
המועצה המקומית : - רמת - השרון.                                                                                                                        
                                                                               
בעל הקרקע :                                                                    
===========                                                                    
שונים .                                                                         
                                         
היוזם :                                                                        
=======                                                                        
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב רמת - השרון.

מטרת התכנית:                                                                  
=============                                                                                                                                             
1. אחוזי שטחי המרפסות באזורי המגורים א' ב' ג' וחזית מסחרית יהיו עד 30% משטח הבניה המותר בהתאם לתכנית בנין עיר הקיימות בכל אזור.
2. תותר סגירת שלוש מרפסות בקוי בניה חוקיים מתוך שטח המרפסות הנ"ל וזאת בכל אזורי המגורים, כאשר הסגירה אחידה לא מבניה קשה אלא מחומרים שיאושרו על ידי הועדה המקומית.           
3. באזורי מגורים א' שהבתים הקיימים נבנו עד למתן תוקף לתכנית המתאר 18.3.1971, תאפשר הועדה תוספת בניה:
    א. לגבי קוטג' - באם שטח הבנייה הקיים 20% תוספת של 10% בקומה העליונה (עד 30%).
    ב.  לגבי תוספת בניה בקומה התחתונה בלבד עד לשטח של 25%.
    ג.  על - אף האמור לעיל לגבי מבנים חדשים, הוראות תכנית מתאר 210 א' תשארנה בתוקפם.
4. לא תהיה הגדלת צפיפות לעומת הצפיפות המותרות על פי תכניות בנין עיר קיימות בכל האזור.

אז"ר 32 - 0.90 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון ממוקם בפינת הרחובות אז"ר והפלמ"ח, בשכונת "אלון", בצפון מזרח רמת השרון. רחוב אז"ר הינו רחוב דו סטרי המחבר בין שני צירי תנועה מרכזיים בעיר, רחוב סוקולוב ממערב ורחוב...

קרא עוד

עין גדי 14 - 0.60 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה מחצית מזרחית של חלקה 82 בגוש 6341, רמת השרון. החלקה הינה בצורת טרפז כאשר הצלע הקצרה מהווה את הצלע המערבית בחלקה. על הנכס בנוי בית מגורים וותיק חד קומתי הבנוי בקיר משותף עם הבית...

קרא עוד

הרב קוק 35 - 0.75 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס ממוקם ברח' הרב קוק 35, בחלק המזרחי של העיר רמת השרון. רח' הרב קוק, מחבר בין רחוב המלכים בצפון לרחוב שבטי ישראל בדרום, הסביבה מאופיינת בבניה צמודת קרקע/קוטג'ים וותיקים וחדשים, לצד...

קרא עוד

טרומפלדור 34 - 0.7 ש"ח למ"ר מבונה

המקרקעין נשוא חוות הדעת (הידועים כחלקה 137 בגוש 6794), ממוקמים ברחוב טרומפלדור 34, בשכונת "נווה- מגן", ברמת השרון. שכונת "נווה-מגן" ממוקמת בחלק הדרומי-מזרחי של העיר רמת השרון,...

קרא עוד

הגפן 64 - 0.85 ש"ח למ"ר מבונה

סביבת הנכס מהווה את שכונת נווה מגן, אשר ממוקמת במזרח רמת השרון, צפונית לכביש 5. השכונה מאופיינת בבניה צמודת קרקע ותיקה לצד חדשה. באזור קיים פיתוח עירוני מלא. רחוב הגפן מקביל וצפוני לכביש 5 ומקשר בין...

קרא עוד

מודיעין 29 - 0.60 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון הינו חלקה בשטח של 414 מ"ר בצורה אי רגולרית ועליו בית מגורים צמוד קרקע ותיק, הבנוי כחלק מבית דו משפחתי המצוי ברחוב מודיעין 29, רמת השרון. הסביבה הינה אזור מגורים וותיק, הבניה באזור...

קרא עוד

ז' בחשוון 34 - 0.90 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה חלק מחלקה 73 בגוש 6597, הממוקם בפינת הרחובות ז' בחשון 34 קהילת וילנה, בשכונת "קרית יערים", בחלק המערבי של העיר רמת השרון. החלקה הנישומה הינה בשטח 1,251 מ"ר רשום,...

קרא עוד

עצמון 17 - 1.0 ש"ח למ"ר מבונה

בית מגורים חד קומתי צמוד קרקע, ברחוב עצמון 17, ברמת-השרון. הבית בצד המערבי של הרחוב, המגרש משתפל מחזיתו לעורף המגרש. רחוב עצמון הינו רחוב צר וחד סטרי, בצורת האות ח', המסתעף מרחוב סיני שבמזרח וקצהו...

קרא עוד

ירדן 23 - 0.84 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא חוות הדעת מהווה את תת חלקה 3 בחלקה 167 בגוש 6416, הממוקמת ברחוב ירדן 23, בשכונת אלון, רמת השרון. שטח החלקה הרשום בשלמות 986 מ"ר. שטח הקרקע המיוחס לנכס הנדון 256.4 מ"ר (בהתאם לחלקים...

קרא עוד

נווה רעים 25 - 0.90 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא השומה מהווה את חלקה 38 בגוש 6794, ששטחה הרשום 611 מ"ר, המבונה במבנה חד משפחתי צמוד קרקע הבנוי בקומת קרקע מעל קומת מרתף, רחוב נווה רעים 25, שכונת נווה מגן, רמת השרון. שכונת "נווה...

קרא עוד