רע/3000

מטרות התכנית:
​1. התווית מסגרת תכנונית להגדלת אוכלוסיית העיר לכ- 120,000 תושבים. 2. הגדלת אפשרויות התעסוקה בעיר ליצירת בסיס כלכלי איתן והזדמנויות תעסוקה רחבות על ידי הגדלת שטחי התעסוקה. 3. שימור המרקם העירוני ופיתוח מרחב ציבורי. 4. התחדשות העיר והעצמה ממותנת של מע"ר אחוזה. 5. פיתוח ועיבוי אזורי המגורים והתעסוקה, מבני הציבור והמרחב הציבורי. 6. פיתוח מערכות תחבורה המאפשרות נגישות וניידות בין כל חלקי העיר בתחבורה ציבורית, באופניים וברגל. 7. שמירה על איכות הסביבה.
מועד קובע: 14-04-2016

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט  נספח עיצוב עירוני 

בורוכוב 48 - 10,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה חלקה בנויה המצויה מעברו המזרחי של רחוב בורוכוב ברעננה. רחוב בורוכוב הינו רחוב דו סטרי המסתעף מרחוב אחוזה צפונה עד רחוב ויצמן. הסביבה מהווה צפון מזרח העיר רעננה, המאופיינת ברובה בבנייה...

קרא עוד

אלקלעי 28 - 10,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה חלק מחלקה המצויה מעברו הצפוני של רחוב אלקלעי ברעננה. רחוב אלקלעי הינו רחוב דו סטרי המסתעף מרחוב אבן גבירול עד רחוב מגדל, דרומית לרחוב ויצמן. הסביבה מהווה צפון מזרח העיר רעננה,...

קרא עוד

ויצמן - 9,000 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה הינה חלקה בלתי רגולרית בין רחוב וייצמן לרחוב סשה ארגוב, בשכונת 'נווה זמר' ברעננה. החלקה נכללת בתכנית רע/2015, אשר שינתה יעוד חטיבת הקרקע בתחומה למגורים, תעסוקה וצרכי ציבור. הסביבה...

קרא עוד

היובל 32 - 11,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא השומה ממוקם ברחוב היובל 32 ברעננה המהווה את המחצית הצפונית של החלקה מס' 66 בגוש 7655. החלקה בעלת צורה טרפזית, במרכזה קיים בית חד משפחתי שנבנה עפ"י היתר בניה משנת 1998. סביבת הנכס...

קרא עוד

אבן גבירול 22 - 9,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא השומה ממוקם ברחוב אבן גבירול 22, בשכונת שז"ר, הממוקמת במרכז העיר רעננה. הנכס ידוע כחלק מחלקה 268 בגוש 7654 תת חלקה 1 בשטח רשום של 98.4 מ"ר. שכונת שז"ר מוגדרת כאזור שקט שמתפתח...

קרא עוד