רע/292/1/א'

התכנית מאפשרת מבנים עם גגות רעפים. בחלל הגג תותר בניה בתנאים הבאים: השטח המבונה בחלל הגג אשר גובהו ממפלס רצפת החלל ועד התקרה עולה על 1.8 מ' יחשב כשטח עיקרי בנוסף לשטחים העיקריים המותרים ולא יעלה על 10% משטח המגרש. לא תותר בניה בחלל גג מעל קומה שאושרה בדרך של הקלה.
היטל גג הרעפים יכסה לפחות 60% משטח הגג; שיפוע הגג לא יפחת מ-40% ולא יעלה על 50% ; שיפוע הגג יחל בגובה שלא יעלה על 0.5 מ' מעל תקרת הקומה העליונה; גובה קו הרכס של הגג לא יעלה על 3.8 מ' מעל תקרת הקומה העליונה בבניין; לא יעלה גובהו הכולל של הבניין מפני רצפת הכניסה הראשית ועד לנקודה הגבוהה ביותר ברכס הגג על 9.0 מ' או גובה הבניין הקיים, לפי הנמוך מבין השניים.
מועד קובע: 21-01-1999

שמואל הנגיד 40 - 3,150 ש"ח למ"ר מבונה

המקרקעין נשוא חוות הדעת, תת חלקה 2 בחלקה 293 בגוש 7654, ממוקמים ברחוב שמואל הנגיד 40, בשכונת "קריית שז"ר", ברעננה. רחוב שמואל הנגיד הינו רחוב חד-סטרי. תחילתו מצפון ברחוב קרן היסוד...

קרא עוד

אח"י דקר 13 - 4,300 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה בית מגורים הכולל 2 קומות מעל קומת מרתף חלקית, הנמצא נמצא ברח' אח''י דקר 27 רעננה. רחוב אח''י דקר ממוקם במתחם התחום שבין רח' בורוכוב לרח' עקיבא, במזרח העיר....

קרא עוד

רמב"ם 51 - 3,800 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה בית מגורים הכולל 2 קומות מעל קומת מרתף חלקית, הנמצא נמצא ברח' אח''י דקר 27 רעננה. רחוב אח''י דקר ממוקם במתחם התחום שבין רח' בורוכוב לרח' עקיבא, במזרח העיר....

קרא עוד

רמב"ם 70 - 3,600 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון ממוקם מעברו המערבי של רחוב רמב"ם, בשכונת פרדס משותף שבדרום מזרח העיר רעננה. הסביבה מאופיינת בבנייה צמודת קרקע ותיקה וחדישה לצד בנייה רוויה בצפיפות נמוכה. סמוך ממערב, בי"ס זיו...

קרא עוד

היובל 32 - 3,800 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא השומה ממוקם ברחוב היובל 32 ברעננה המהווה את המחצית הצפונית של החלקה מס' 66 בגוש 7655. החלקה בעלת צורה טרפזית, במרכזה קיים בית חד משפחתי שנבנה עפ"י היתר בניה משנת 1998. סביבת הנכס...

קרא עוד

אלפסי 27 - 3,400 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון ידוע כתת חלקה 2, חלקה 309 בגוש 7654, ממוקם בחלק הדרומי של החלקה וכולל בית מגורים צמוד קרקע ותיק, בבית דו משפחתי משותף ברח' אלפסי 27, שכונת קרית שז"ר בעיר רעננה. רח' אלפסי הינו...

קרא עוד

דגניה 7א' - 2,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון הינו מגרש ועליו בית צמוד קרקע הממוקם ברח' דגניה 7א', ברעננה. הנכס ידוע גם כמחצית מחלקה 277 בגוש 7655, שטח החלקה בשלמות 1,261 מ"ר, שטח מחצית החלקה הנדונה 630.50 מ"ר. על...

קרא עוד

היובל 43 - 3,330 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון ממוקם מעברו המערבי של רחוב היובל, בשכונת קרית דוד רמז, במרכז העיר רעננה. הסביבה הקרובה לנכס מאופיינת בבנייה צמודת קרקע ותיקה ברובה, חד ודו קומתית. בהמשך רחוב היובל בנויים בנייני מגורים...

קרא עוד

אבן גבירול 22 - 4,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא השומה ממוקם ברחוב אבן גבירול 22, בשכונת שז"ר, הממוקמת במרכז העיר רעננה. הנכס ידוע כחלק מחלקה 268 בגוש 7654 תת חלקה 1 בשטח רשום של 98.4 מ"ר. שכונת שז"ר מוגדרת כאזור שקט שמתפתח...

קרא עוד

רבוצקי 94 - 3,600 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה יחידה דרום מערבית בחלקה 611, יחידה אחת מתוך 11 יחידות. החלקה מצויה מעברו המזרחי של רחוב רבוצקי ברעננה. רחוב רבוצקי מהווה רחוב דו סטרי המסתעף מרחוב אחוזה צפונה עד רחוב הכלנית. הסביבה...

קרא עוד

בר אילן 70 - 3,600 ש"ח למ"ר מבונה

המתחם נשוא חוות הדעת מצוי בחלקה הצפוני של העיר רעננה מדרום לויצמן, ממערב לבורוכוב, מצפון לאחוזה וממזרח לקרן היסוד. רח' בר אילן מהווה ציר תנועה מקומי המחבר בין רח' ההגנה בצפון לרח' אחוזה...

קרא עוד

בר אילן 70 - 700 ש"ח למ"ר מבונה

המתחם נשוא חוות הדעת מצוי בחלקה הצפוני של העיר רעננה מדרום לויצמן, ממערב לבורוכוב, מצפון לאחוזה וממזרח לקרן היסוד. רח' בר אילן מהווה ציר תנועה מקומי המחבר בין רח' ההגנה בצפון לרח' אחוזה...

קרא עוד