רע/2015

תכנית להקמת שכונת מגורים חדשה בת 3,570 יח"ד הכוללת שטחים למטרות ציבוריות.
הקמת מרכז מסחרי פתוח ומבנה ציבורי עם הוראות מיוחדות, המגדירים ככר עירונית, התווית דרך עירונית ראשית בצפון העיר רעננה והרחבת שטח ספורט עירוני.
מועד קובע: 07-07-2012

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט  מקרא 

אלכסנדר פן 6 - 884,000 ש"ח קרקע ליח"ד

הנכס נשוא השומה הינו מגרש מס' 2052 הממוקם בחלק הדרום מערבי של השכונה. צורת המגרש כריבוע. שטח המגרש 3,915 מ"ר ומתוכנן לבניית 43 יח"ד בבניה רוויה. הנכס מהווה מגרש לבניה רוויה כחלק מתכנית...

קרא עוד

אהוד מנור - 866,365 ש"ח קרקע ליח"ד

הנכס הנדון הינו מגרש המיועד לבניית 3 בניינים בבנייה רוויה, בתחום חלקה 20 (לשעבר) בגוש 7661, המהווה חלק מחטיבת קרקע ששטחה כ- 810 דונם, הידועה כמיתחם נוה זמר, בצפון העיר רעננה. הנכס הינו מגרש תמורה...

קרא עוד

נעמי שמר 23 - 951,500 ש"ח קרקע ליח"ד

נשוא השומה מהווה חלק מזכויות במגרש לבניית בנין מגורים המכיל 17 דירות ברחוב נעמי שמר 23 בשכונת נוה זמר בצפון רעננה. המגרש בצד המערבי של הרחוב, בחלק הצפוני שלו, בקטע שבין רחוב יהודה עמיחי בצפון ורחוב...

קרא עוד

שכונת נווה זמר - 929,000 ש"ח קרקע ליח"ד

 נשוא השומה הינו מגרש בניה למגורים מס' 2067 (ע"פ תכנית מס' רע/2015), הידוע כחלקה 154 בגוש 7661, הממוקמת בשכונת נווה זמר, בחלק הצפוני של העיר רעננה. מתחם תכנית הר/2015 ממוקם מצפון...

קרא עוד

סשה ארגוב - 920,000 ש"ח קרקע ליח"ד

נשוא השומה הינו חלקה 129, מגרש 2041 בתכנית רע/2015, בגוש 7661 ובשטח רשום של 3,297 מ"ר. המגרש פונה בחזית דרומית כלפי רח' סשה ארגוב ובחזית מערבית כלפי רח' נעמי שמר, בשכונת נוה זמר, ברעננה....

קרא עוד

שכונת נווה זמר - 912,700 ש"ח קרקע ליח"ד

הנכס שבנדון (חלק מחלקה 103 בגוש 7661) מהווה חלקה בשטח 440 מ"ר, בעלת צורה רגולרית דמוית מלבן, ומיועדת לבניית 5 יח"ד בבנייה רוויה, בהתאם לתכנית רע/2015, שכונת "נווה זמר" בצפון רעננה....

קרא עוד

משה וילנסקי - 981,000 ש"ח קרקע ליח"ד

הנכס שבנדון ממוקם במתחם קרקע המצוי מעברו הצפוני של רחוב ויצמן, בשכונת נווה זמר בצפון רעננה. המתחם מצוי בשלבי פיתוח מלאים ובשלבי בניה שונים, בעל טופוגרפיה הכוללת שיפוע מתון העולה מדרום לצפון. ...

קרא עוד