רעננה

רַעֲנַנָּה היא עיר באזור השרון בישראל, השייכת למחוז מרכז. העיר גובלת במזרח עם העיר כפר סבא ובדרום-מערב עם הרצליה. מדרום לעיר נמצא המושב גבעת ח"ן ומצפון לעיר נמצאים המושבים בצרה ובני ציון. רחובה הראשי של רעננה הוא רחוב אחוזה.
שטח השיפוט של רעננה הוא 14,878 דונם. היא הוקמה ב-1922 כמושבה חקלאית, הוכרה כמועצה מקומית ב-1936, והוכרזה כעיר בשנת 1982. העיר חברה בארגון פורום ה-15.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לסוף 2018, מתגוררים ברעננה 73,999 תושבים (ויקיפדיה).

רע/284/1

התכנית מאפשרת הקמת מרתף לכל יח"ד בשטח מרבי של 50 מ"ר ובגובה 2.2 מ'. במקרה שהמרתף לא ישמש לחניה יוקטן גודלו ל-35 מ"ר. המרתף יכול לשמש: לחדרי משחקים, חניה, פינת הובי למשפחה או חדרי...

רע/284/1/א'

התכנית מאפשרת הקמת מרתף לכל יח"ד בקונטור הבניין בקומת הכניסה ובגובה 2.2 מ'. השימושים המותרים במרתף, כל שימוש הכרוך והקשור במישרין בשימוש למגורים ובצרכי המשפחה, והשימוש המיועד למבני עזר....

רע/2000

התכנית קובעת, בין היתר, באזור ייעוד מגורים א', אחוזי בניה של 35% בקומה ו- 50% ב- 2 קומות.

רע/292/1/א'

התכנית מאפשרת מבנים עם גגות רעפים. בחלל הגג תותר בניה בתנאים הבאים: השטח המבונה בחלל הגג אשר גובהו ממפלס רצפת החלל ועד התקרה עולה על 1.8 מ' יחשב כשטח עיקרי בנוסף לשטחים העיקריים המותרים ולא...

רע/מק/400/1

התכנית מאפשרת הקמת בריכת שחיה במגרש או בחלק מהמגרש ששטחו המינימלי 300 מ"ר ליח"ד. שטח הבריכה עד 10% משטח המגרש ולא יותר מ-50 מ"ר, לפי הנמוך מבין השניים. 

רע/מק/284/1/ב'

התכנית מאפשרת הקמת קומת מרתף בגובה שלא יעלה על 2.5 מ'. ניתן לבנות חצרות אנגליות סביב החלונות, מפלס רצפת החצר תהיה גבוהה לפחות ב- 0.5 מ' ממפלס רצפת המרתף. המרתף ישמש לשטחי שירות בלבד.

רע/2015

תכנית להקמת שכונת מגורים חדשה בת 3,570 יח"ד הכוללת שטחים למטרות ציבוריות. הקמת מרכז מסחרי פתוח ומבנה ציבורי עם הוראות מיוחדות, המגדירים ככר עירונית, התווית דרך עירונית ראשית בצפון העיר רעננה...

רע/מק/336/1

התכנית מאפשרת 50% בניה באזור מגורים א' (בחלוקה ל- 35% בק"ק ו- 15% בק"א).