רעננה

רַעֲנַנָּה היא עיר באזור השרון בישראל, השייכת למחוז מרכז. העיר גובלת במזרח עם העיר כפר סבא ובדרום-מערב עם הרצליה. מדרום לעיר נמצא המושב גבעת ח"ן ומצפון לעיר נמצאים המושבים בצרה ובני ציון. רחובה הראשי של רעננה הוא רחוב אחוזה.
שטח השיפוט של רעננה הוא 14,878 דונם. היא הוקמה ב-1922 כמושבה חקלאית, הוכרה כמועצה מקומית ב-1936, והוכרזה כעיר בשנת 1982. העיר חברה בארגון פורום ה-15.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לסוף 2018, מתגוררים ברעננה 73,999 תושבים (ויקיפדיה).

שמואל הנגיד 40 - 325 ש"ח למ"ר מבונה

המקרקעין נשוא חוות הדעת, תת חלקה 2 בחלקה 293 בגוש 7654, ממוקמים ברחוב שמואל הנגיד 40, בשכונת "קריית שז"ר", ברעננה. רחוב שמואל הנגיד הינו רחוב חד-סטרי. תחילתו מצפון ברחוב קרן היסוד...

קרא עוד

הצנחנים 29 - כ- 324 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא הערכה ממוקם בחלקו הצפוני של רחוב הצנחנים ברעננה, בסופה של זרוע המתוכננת להתפצל מקצהו הצפוני של רחוב הצנחנים לכיוון מערב. הזרוע המתוכננת תהווה רחוב ללא מוצא שבסופו קילדסק (רחבת סיבוב). רחוב...

קרא עוד

אלפסי 27 - 325 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון ידוע כתת חלקה 2, חלקה 309 בגוש 7654, ממוקם בחלק הדרומי של החלקה וכולל בית מגורים צמוד קרקע ותיק, בבית דו משפחתי משותף ברח' אלפסי 27, שכונת קרית שז"ר בעיר רעננה. רח' אלפסי הינו...

קרא עוד

ריינס 18 - 500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה בית מגורים צמוד קרקע, המהווה את היחידה הדרומית בחלקה, הבנוי בבניה ותיקה עם גג רעפים. במועד הביקור בנכס נמצא ששטח החניה נסגר וכולל דלת כניסה נוספת. רמת התחזוקה במבנה סבירה והוא כולל...

קרא עוד

רע/284/1

התכנית מאפשרת הקמת מרתף לכל יח"ד בשטח מרבי של 50 מ"ר ובגובה 2.2 מ'. במקרה שהמרתף לא ישמש לחניה יוקטן גודלו ל-35 מ"ר. המרתף יכול לשמש: לחדרי משחקים, חניה, פינת הובי למשפחה או חדרי...

קרא עוד

רע/284/1/א'

התכנית מאפשרת הקמת מרתף לכל יח"ד בקונטור הבניין בקומת הכניסה ובגובה 2.2 מ'. השימושים המותרים במרתף, כל שימוש הכרוך והקשור במישרין בשימוש למגורים ובצרכי המשפחה, והשימוש המיועד למבני עזר....

קרא עוד

רע/2000

התכנית קובעת, בין היתר, באזור ייעוד מגורים א', אחוזי בניה של 35% בקומה ו- 50% ב- 2 קומות.

קרא עוד

רע/292/1/א'

התכנית מאפשרת מבנים עם גגות רעפים. בחלל הגג תותר בניה בתנאים הבאים: השטח המבונה בחלל הגג אשר גובהו ממפלס רצפת החלל ועד התקרה עולה על 1.8 מ' יחשב כשטח עיקרי בנוסף לשטחים העיקריים המותרים ולא...

קרא עוד

רע/מק/400/1

התכנית מאפשרת הקמת בריכת שחיה במגרש או בחלק מהמגרש ששטחו המינימלי 300 מ"ר ליח"ד. שטח הבריכה עד 10% משטח המגרש ולא יותר מ-50 מ"ר, לפי הנמוך מבין השניים. 

קרא עוד

רע/מק/284/1/ב'

התכנית מאפשרת הקמת קומת מרתף בגובה שלא יעלה על 2.5 מ'. ניתן לבנות חצרות אנגליות סביב החלונות, מפלס רצפת החצר תהיה גבוהה לפחות ב- 0.5 מ' ממפלס רצפת המרתף. המרתף ישמש לשטחי שירות בלבד.

קרא עוד

רע/2015

תכנית להקמת שכונת מגורים חדשה בת 3,570 יח"ד הכוללת שטחים למטרות ציבוריות. הקמת מרכז מסחרי פתוח ומבנה ציבורי עם הוראות מיוחדות, המגדירים ככר עירונית, התווית דרך עירונית ראשית בצפון העיר רעננה...

קרא עוד