רע/מק/336/1

התכנית מאפשרת 50% בניה באזור מגורים א' (בחלוקה ל- 35% בק"ק ו- 15% בק"א). 
מועד קובע: 21-01-1998

שמואל הנגיד 40 - 3,150 ש"ח למ"ר מבונה

המקרקעין נשוא חוות הדעת, תת חלקה 2 בחלקה 293 בגוש 7654, ממוקמים ברחוב שמואל הנגיד 40, בשכונת "קריית שז"ר", ברעננה. רחוב שמואל הנגיד הינו רחוב חד-סטרי. תחילתו מצפון ברחוב קרן היסוד...

קרא עוד