רמת השרון

רָמַת הַשָּׁרוֹן היא עיר במחוז תל אביב בישראל אשר הוקמה בשנת 1923. העיר גובלת בצפון בהרצליה, בקיבוץ גליל ים שבמועצה האזורית חוף השרון, בדרום בתל אביב, במזרח בהוד השרון, ובדרום-מזרח בפתח תקווה. היא הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1949 וכעיר בשנת 2002.

ז' בחשוון 34 - 4,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה חלק מחלקה 73 בגוש 6597, הממוקם בפינת הרחובות ז' בחשון 34 קהילת וילנה, בשכונת "קרית יערים", בחלק המערבי של העיר רמת השרון. החלקה הנישומה הינה בשטח 1,251 מ"ר רשום,...

קרא עוד

האחיות 7 - 4,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה בית מגורים ותיק חד קומתי ברחוב האחיות מס' 7, ברמת השרון. מדובר ביחידה המהווה את חלקו המזרחי של בית דו משפחתי הכולל בית מגורים נוסף. הגישה לנכס חזיתית לרחוב האחיות. המבנה בנוי בניה...

קרא עוד

יצהר 10 - 4,500 ש"ח למ"ר מבונה

יחידה דרומית בבית דו משפחתי, ברחוב יצהר 10, ברמת-השרון. המגרש פינתי עם חזית נוספת לרחוב דגן. ליחידה הנדונה חזית לרחוב יצהר בלבד. הבניין נבנה על מגרש שנרשם כחלקה 425 בגוש 6415, היחידה הדרומית רשומה תת...

קרא עוד

נווה רעים 25 - 4,300 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא השומה מהווה את חלקה 38 בגוש 6794, ששטחה הרשום 611 מ"ר, המבונה במבנה חד משפחתי צמוד קרקע הבנוי בקומת קרקע מעל קומת מרתף, רחוב נווה רעים 25, שכונת נווה מגן, רמת השרון. שכונת "נווה...

קרא עוד

רש/521

מטרות התוכנית: א) באזור מגורים א' לא תותר יציאה לגג דרך חדר מדרגות מכוסה גג. ב) באזורי מגורים אחרים תותר יציאה לגג כמפורט בתקנות התכנית.

קרא עוד

רש/443

מטרת התוכנית : 1) אחוזי שטחי המרפסות באזורי המגורים א', ב', ג' וחזית מסחרית יהיו עד 30% משטח הבניה המותר, בהתאם לתכנית בנין עיר הקיימות בכל אזור. 2) תותר סגירת שלוש מרפסות בקווי בניה חוקים...

קרא עוד

רש/521א

מטרת התוכנית: א. קביעת הוראות לבניה על הגגות עד 23 מ"ר פרט לאזורי מגורים א-א1. ב. באזור מגורים א-א1 תותר יציאה מתחת לגג הרעפים. ג. קביעת הוראות להעמדת מיתקנים טכניים כמו אנטנות, דודי שמש,...

קרא עוד

רש/679

התוכנית קובעת הנחיות למתן היתרים לבניה והקמה של: 1. בריכות שחיה בבתים חד משפחתיים ודו משפחתיים 2. מחסנים דירתיים כשטחי שירות בבתים צמודי קרקע ובבתים שאינם צמודי קרקע. 3. סוכות (פרגולות) בכל...

קרא עוד

רש/754

מטרת התוכנית: קביעת הוראות לגבי התכליות המותרות - מרתף, שטח רצפות עיקרי ושירות לדירה, מרתפים, מחסנים דירתיים, מספר מבנים במגרש, קווי בניה (מרווחים צדדיים, אחוריים וקדמיים), עיצוב גגות חניה, בריכות...

קרא עוד

רש/900

התוכנית משנה הוראות תכניות המיתאר ביחס לאזור מגורים ב' וקביעת הוראות בנושאים שונים, כדלקמן: 1. התכליות המותרות - מרתף. 2. שטח רצפות עיקרי ושירות לדירה. 3. מרתפים. 4. מחסנים דירתיים. 5. מספר מבנים...

קרא עוד

553-0358531 (רש/2/900)

מטרת התוכנית: תוכנית כלל עירונית זו נועדה לשנות ולפרט הוראות מגורים ב' בעיר רמת השרון.

קרא עוד

553-0190975 (רש/1010)

מטרת התוכנית: תכנון שכונת מגורים חדשה ברמת השרון מדרום לפארק הנופש, כאשר הפארק וסביבתו נמצאים במרכז תפיסת התכנון. השכונה החדשה תאופיין בשילוב שימושי קרקע וטיפוסי מבנים בתמהיל אשר יענה על הביקוש...

קרא עוד