רמת השרון

רָמַת הַשָּׁרוֹן היא עיר במחוז תל אביב בישראל אשר הוקמה בשנת 1923. העיר גובלת בצפון בהרצליה, בקיבוץ גליל ים שבמועצה האזורית חוף השרון, בדרום בתל אביב, במזרח בהוד השרון, ובדרום-מזרח בפתח תקווה. היא הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1949 וכעיר בשנת 2002.

רש/521

מטרות התוכנית: א) באזור מגורים א' לא תותר יציאה לגג דרך חדר מדרגות מכוסה גג. ב) באזורי מגורים אחרים תותר יציאה לגג כמפורט בתקנות התכנית.

רש/443

מטרת התוכנית : 1) אחוזי שטחי המרפסות באזורי המגורים א', ב', ג' וחזית מסחרית יהיו עד 30% משטח הבניה המותר, בהתאם לתכנית בנין עיר הקיימות בכל אזור. 2) תותר סגירת שלוש מרפסות בקווי בניה חוקים...

רש/521א

מטרת התוכנית: א. קביעת הוראות לבניה על הגגות עד 23 מ"ר פרט לאזורי מגורים א-א1. ב. באזור מגורים א-א1 תותר יציאה מתחת לגג הרעפים. ג. קביעת הוראות להעמדת מיתקנים טכניים כמו אנטנות, דודי שמש,...

רש/679

התוכנית קובעת הנחיות למתן היתרים לבניה והקמה של: 1. בריכות שחיה בבתים חד משפחתיים ודו משפחתיים 2. מחסנים דירתיים כשטחי שירות בבתים צמודי קרקע ובבתים שאינם צמודי קרקע. 3. סוכות (פרגולות) בכל...

רש/754

מטרת התוכנית: קביעת הוראות לגבי התכליות המותרות - מרתף, שטח רצפות עיקרי ושירות לדירה, מרתפים, מחסנים דירתיים, מספר מבנים במגרש, קווי בניה (מרווחים צדדיים, אחוריים וקדמיים), עיצוב גגות חניה, בריכות...

רש/900

התוכנית משנה הוראות תכניות המיתאר ביחס לאזור מגורים ב' וקביעת הוראות בנושאים שונים, כדלקמן: 1. התכליות המותרות - מרתף. 2. שטח רצפות עיקרי ושירות לדירה. 3. מרתפים. 4. מחסנים דירתיים. 5. מספר מבנים...

553-0358531 (רש/2/900)

מטרת התוכנית: תוכנית כלל עירונית זו נועדה לשנות ולפרט הוראות מגורים ב' בעיר רמת השרון.

553-0190975 (רש/1010)

מטרת התוכנית: תכנון שכונת מגורים חדשה ברמת השרון מדרום לפארק הנופש, כאשר הפארק וסביבתו נמצאים במרכז תפיסת התכנון. השכונה החדשה תאופיין בשילוב שימושי קרקע וטיפוסי מבנים בתמהיל אשר יענה על הביקוש...

553-0285353 (רש/3838)

מטרת התוכנית : 1. חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, אשר היתר הבניה שלהם הונפק לפני 1.1.1980 בהתאם להוראות סעיף 23 לתמ"א 38. עידוד הריסת בניינים קיימים ובניית מבנים חדשים במקומם לצורך מימוש מטרה...