נשוא השומה המכרעת הינו מגרש ועליו בית מגורים חד קומתי בקיר משותף, בשכונת עליה בצפון מערב כפר סבא.
השכונה מהווה אזור מגורים ותיק המאופיין בצמודי קרקע ותיקים שבחלקם הורחבו.
החלקה הנדונה ממוקמת באגפו הצפוני של רחוב רמז, גובלת משני צידיה בחלקות למגורים ומצפון ברצועת שצ"פ. על החלקה מבנה מגורים דו משפחתי.
החלק הנדון הינו החלק המזרחי של החלקה. 
קביעות שווי:
  • ערך: 500 ש"ח למ"ר מבונה