רמות נפתלי 5

הנכס שבנדון מהווה את החלק הצפוני של החלקה (תת-חלקה מספר 1).
תת-חלקה מספר 1 מהווה את יחידת הדיור הצפונית, הבנויה בקיר משותף עם יחידת הדיור הנמצאת במחצית הדרומית של החלקה (תת- חלקה מספר 2). הבית נבנה לפני למעלה מ-60 שנה עם שלד בטון, קירות חוץ מחופים בטיח מותז וגג רעפים מעל תקרת "רביץ". בחזית יחידת הדיור מרפסת פתוחה. בעורף יחידת הדיור מרפסת מקורה וסגורה בשטח של כ -13 מ"ר. בעורף המגרש מחסן בשטח של 12 מ"ר.
בעת הביקור נמצא בית המגורים מאוכלס ומשמש למגורים. מצבו הפיזי והתחזוקתי סביר ותואם את גילו.
הנכס נשוא ההערכה ממוקם בעברו המערבי של רחוב רמות נפתלי, בצפון מזרח תל -אביב. רחוב רמות נפתלי הינו רחוב ללא מוצא, פנימי ושקט, סלול אספלט עם מדרכות מרוצפות אבנים משתלבות ותאורת רחוב.
סביבת הנכס מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע חד ודו קומתיים, מבניה ותיקה וחדשה. מערבית לחלקה גינה ציבורית "גן סעדיה שושני".
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל כבישים סלולים, מדרכות, תאורת רחוב, תשתיות חשמל, מים, ביוב וכיו"ב .
חלקה 410 בגוש 6336 הינה בעלת צורה דמויית מלבן עם חזית מזרחית הפונה לרחוב רמות נפתלי באורך של כ -20 מ', עומק של כ -25 מ' ושטח רשום של 503 מ"ר.

 
  • שווי: 15,680 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
באומדן השווי הובא בחשבון היטל השבחה של 17,000 ש"ח, המגלם את ההפרש בין שווי הנכס במצב הקודם לעומת שוויו בהתאם להסכם הרכישה, בביצוע התאמה לזמן. 
 

לעיון בפסיקה