רמב"ם 70 - 4,200 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון ממוקם מעברו המערבי של רחוב רמב"ם, בשכונת פרדס משותף שבדרום מזרח העיר רעננה. הסביבה מאופיינת בבנייה צמודת קרקע ותיקה וחדישה לצד בנייה רוויה בצפיפות נמוכה. סמוך ממערב, בי"ס זיו ובית העלמין הישן של רעננה.
רחוב רמב"ם הינו חד סטרי, יוצא מרחוב אחוזה מצפון ומסתיים ברחוב פרדס משותף מדרום.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל, בין היתר: כבישים ומדרכות מרוצפים, מפרצי חניה, תאורת רחוב ותשתיות.
נשוא חוות הדעת, מהווה חלק מחלקה בעלת צורה דמויית מלבן, שטחה הרשום 877 מ"ר, פונה בחזית מזרחית לרחוב רמב"ם. על החלקה ממוקמות 3 יחידות דיור.
נשוא השומה מהווה יחידה מרכזית, המחוברת בקיר משותף ליחידה מערבית ובקורה ליחידה המזרחית. בחלק הצפוני בחלקה שביל פנימי מרוצף גרנוליט.
הבית בנוי שלד בטון, קירות מבלוקים וטיח מותז עם גג רעפים.
פרטי הגמר כוללים, בין היתר, ריצוף קרמי וחיפוי רצפה בלימינציה, תקרת רביץ עם גישה לחלל גג הרעפים מהתקרה.
קביעות שווי:
  • ערך: 4,200 ש"ח למ"ר מבונה