ריינס 18 - 2,700 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה בית מגורים צמוד קרקע, המהווה את היחידה הדרומית בחלקה, הבנוי בבניה ותיקה עם גג רעפים. במועד הביקור בנכס נמצא ששטח החניה נסגר וכולל דלת כניסה נוספת. רמת התחזוקה במבנה סבירה והוא כולל גינה מטופחת.
חלקה 463 בגוש 6583 מהווה חלקה רגולרית פינתית בשטח 678 מ"ר, עליה בנויות 2 יח"ד הכוללות מבנה המיועד לחניה בקיר משותף. לחלקה חזית צפונית באורך כ-25 מ' לרח' סירקין וחזית מזרחית באורך כ- 27 מ' לרח' ריינס.
הנכס הנדון ממוקם בדרום מזרח העיר רעננה, באזור התחום ברח' אחוזה בצפון, רח' בן גוריון במזרח, דרך מס' 531 בדרום ודרך ירושלים במערב. רח' ריינס מהווה רח' מקומי דו סטרי, בצורת האות "כ", היוצא וחוזר לרח' מנדלי. סביבת הנכס מאופיינת במבני מגורים צמודי קרקע בבנייה ותיקה הכוללת שתי קומות עם גג רעפים, לצד גנים ציבוריים, גני ילדים, בית אבות וכיוצ"ב. התשתיות בסביבה מלאות ובמצב תחזוקה טוב.
 
  • שווי: 2,700 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה