רות 8

הנכס הנדון מהווה דירת מגורים המצויה בקומה השלישית בבניין בן 4 קומות, על חלקה 83 גוש 6903, כתובתו רחוב רות 8, במרכז העיר תל אביב.
רחוב רות מסתעף מרחוב פרישמן בצפון ומסתיים ברחוב יעל בדרום, הבניין הנדון מצוי בחלקו המרכזי של הרחוב ומעבר המזרחי.
סביבת הנכס מאופיינת במבני מגורים בבניה רוויה בני 4 - 3 קומות מעל קומת קרקע/עמודים, ותיקים.
הפיתוח הסביבתי מלא.
חלקה 83 ,בשטח רשום של 496 מ"ר מבונה במבנה מגורים ותיק, בן 4 קומות מעל קומת עמודים חלקית, בבניין 13 יח"ד, ללא מעלית. הבינוי בבניין בחצאי, ובכל חצי קומה 2-1 דירות, בקומת הגג יח"ד אחת, יציאה לגג ומחסן בשטח של כ- 15 מ"ר, הגג בטון שטוח בנוי ב-2 מפלסים.
הדירה, נשוא השומה, בקומה שלישית/שניה בעורף הבניין, שטחה 62 מ"ר.
  • דרישת שמאי ועדה: 25,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
אין השבחה לאור עלויות חיזוק גבוהות.


 

לעיון בפסיקה