רוזאניס 3

על החלקה ממוקם בית מגורים צמוד קרקע, חד משפחתי, חד קומתי, מבנייה ותיקה (הוקם בהיתרים מתחילת שנות ה-50') בשטח של כ-104 מ"ר (ובנוסף, מרפסות ומקלט).
המבנה בנוי שלד בטון, קירות מבלוקים וגג שטוח מבטון. בית המגורים מחולק ל: סלון (ממנו גישה למרפסת פתוחה), שלושה חדרי שינה, מטבח, חדר שירותים, חדר רחצה, מרפסת שירות ומרפסת סגורה. את הבית מקיפה חצר, הכוללת מדשאה, עצים ושביל כניסה מרוצף. בעורף הבית מחסן טרומי עם גג מאסבסט.

החלקה הנדונה בעלת צורה דמוית מלבן עם פינה קטומה בצידה הצפון מזרחי, שטחה הרשום 526 מ"ר. החלקה פונה בחזית צפונית בת כ-19 מ' לרחוב קהילת סופיה ובחזית מזרחית בת כ-26 מ' לרחוב רוזאניס. החלקה ממוקמת כ-28 מ' מצפון לשדרות קק"ל אשר מרכזיות ובעלות תנועה ערה.

הנכס שבנדון ממוקם מעברו הדרומי של רחוב קהילת סופיה ומעברו המערבי של רחוב רוזאניס, בשכונת תל ברוך, הממוקמת מעברן הצפוני של שדרות קק"ל, בצפון מזרח העיר תל אביב. רחוב קהילת סופיה, חד סטרי, יוצא מרחוב רוזאניס ממזרח ומסתיים ברחוב חיים שורר ממערב. רחוב רוזאניס, דו סטרי, מקשר בין שדרות קרן קיימת לישראל מדרום לבין רחוב אהרון מסקין מצפון. סביבת הנכס מאופיינת בבנייה צמודת קרקע בבניה חד ודו קומתית, חדשה לצד ותיקה. הפיתוח הסביבתי כולל, בין היתר: כבישים סלולים, מדרכות, תאורת רחוב ותשתיות.
  • שווי: 8,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
מקדם השבחה למרתף 0.1.

לעיון בפסיקה 

עברו עם העכבר או לחצו לקבלת שווי למטר ומידע נוסף