הנכס נשוא השומה ממוקם בעברו המזרחי של רחוב רבוצקי ברעננה, בקטע שבין רחוב יערה/ ציפמן מצפון ורחוב ששת הימים מדרום.
רחוב רבוצקי סלול באספלט עם מדרכות מרו צפות באבנים משתלבות ותאורת רחוב.
סביבתו הקרובה של הנכס מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע דו קומתיים, חד -משפחיים, דו-משפחתיים וטוריים, אשר נבנו בתקופות שונות.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל כבישים סלולים, מדרכות מרוצפות, תאורת רחוב, תשתיות חשמל, מים, ביוב וכיו"ב.
חלקה 573 בגוש 6581 הינה בעלת צורת מלבן עם חזית מערבית הפונה לרחוב רבוצקי ושטח רשום של 1,080 מ"ר.
על החלקה בנוי, בניצב לרחוב רבוצקי, מבנה מגורים טורי הכולל 5 קוטג'ים טוריים דו קומתיים מעל קומת מרתף, הבנויים שלד בטון, קירות חוץ מחופים בטיח מותז וגגות רעפים. הגישה לכל אחד מהקוטגים הינה באמצעות שביל גישה צר, המיועד להולכי רגל בלבד, בחלק הצפוני של החלקה.
הנכס הנדון מהווה את הקוטג' האמצעי בטור.
במועד הביקור נמצא הקוטג' בשלבי שיפוץ כולל.
קביעות שווי:
  • ערך: 4,650 ש"ח למ"ר מבונה