ראש פינה 28

בתחום החלקה מבנה מגורים וותיק, בן שתי קומות מעל קומת קרקע המוגבהת מפני הרחוב, הכולל 9 יח"ד. המבנה בנוי בסגנון בניה בינלאומי ומיועד לשימור עם הגבלות מחמירות בהתאם לתכנית תא/2650 ב'.
בעת הביקור בנכס ניכר כי המבנה במצב פיזי ותחזוקתי התואמים את גילו (בהתאם לתיעוד המצוי בתיק הבניין הסרוק באתר עיריית תל אביב – יפו, עולה כי המבנה נבנה בסביבות שנת 1935).
המקרקעין שבנדון, הידועים כחלקה 72 בגוש 6977, ממוקמים בשכונת נווה שאנן, בדרום העיר תל אביב – יפו.
החלקה ממוקמת בקרן הדרום-מזרחית של מפגש הרחובות ראש פינה, איילת השחר והגר"א, בסמוך לצומת לה-גווארדיה (נתיבי אילון).
סביבת הנכס מאופיינת בבניינים וותיקים (חלקם לשימור) המשמשים למגורים, מלאכה ומסחר, לצד בניה חדישה למגורים.
הפיתוח הסביבתי מלא.
בסביבה מספר בניינים חדשים. החלקה שבנדון, הינה בשטח רשום של 481 מ"ר. צורתה אי-רגולרית דמוית משולש קטום. החלקה מוגבהת מפני הקרקע הטבעיים וגובלת ממזרח בחלקות המשמשות כיום כרחבת חניה מגודרת של חברת השכרה.
  • דרישת שמאי ועדה: 3,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
לא חלה השבחה.

לעיון בפסיקה