קרן היסוד 9 - 12,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון הוא מגרש בשטח של 500 מ"ר הפונה לרחוב קרן היסוד מדרום בכפר שמריהו, המהווה את המחצית הדרומית של חלקה 416. צורת המגרש מלבנית בעלת חזית לרחוב קרן היסוד. על המגרש בנוי בית צמוד קרקע חד משפחתי בן שתי קומות מעל קומת מרתף.
השטח הבנוי העל קרקעי הוא כ- 175 מ"ר ושטח המרתף כ- 87 מ"ר. הבית נבנה בשנת 1994 או 1995 בבניה רגילה - בלוקים ובטון וגגו שטוח. עבודות הגמר בבית ומצב תחזוקה טובים.
קביעות שווי:
  • ערך: 12,000 ש"ח למ"ר מבונה