קרן היסוד 27 - 4,600 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון נמצא בצידו הצפוני של רחוב קרן היסוד פינת רחוב הזורע בכפר שמריהו. הסביבה הינה אזור מגורים יוקרתי בבניה צמודת קרקע. באזור קיים פיתוח סביבתי מלא הכולל חיבור לתשתיות העירוניות.
הנכס הנכס הנדון מהווה קרקע ועליה בית מגורים חד משפחתי. הקרקע הקרקע מהווה את חלקה 395 בגוש 6665 ששטחה הרשום הינו 1,307 מ"ר.
המבנה על החלקה הנדונה ניצב בית מגורים שנבנה על פי היתר בניה מספר 375 משנת 1981 בשטח בניה של כ- 300 מ"ר + כ- 50 מ"ר מבנה עזר + כ- 98 מ"ר מקלט ומרתף.
קביעות שווי:
  • ערך: 4,600 ש"ח למ"ר מבונה