ק"ם 3א'

בחלקה ממוקם בית מגורים צמוד קרקע דו משפחתי חד קומתי ותיק. נשוא חוות הדעת מהווה היחידה הצפונית בשטח של 86.99 מ"ר + 12.1 מ"ר מרפסת. בעת הביקור במקום המבנה מצוי בשלב שיפוץ, וכולל שלד בטון, קירות בלוקים ושלד גג משופע.

החלקה בה ממוקם הנכס הנדון בעלת צורה דמוית טרפז, בשטח רשום של 653 מ"ר. החלקה פונה בחזית מזרחית בת 21.8 מ' לרחוב ק"ם ועומקה הממוצע כ-28 מ'.

הנכס שבנדון ממוקם מעברו המערבי של רחוב ק"ם, בשכונת "רמת החייל" בצפון מזרח העיר תל אביב. השכונה מאופיינת בבנייה צמודת קרקע ובבנייה רוויה בצפיפות נמוכה.
רחוב ק"ם חצי מעגלי, חד סטרי יוצא ומסתיים ברחוב מרכוס דוד. סביבת הנכס מאופיינת בבנייה צמודת קרקע, דו משפחתית וטורית, חד ודו קומתית מבנייה ותיקה לצד חדישה. הפיתוח הסביבתי מלא וכולל, בין היתר: כבישים סלולים, מדרכות, תאורת רחוב ותשתיות.
 
  • שווי: $1,130 למ"ר קרקע
מקדם תרומת התכנית - 0.1.

לעיון בפסיקה