קיבוץ גלויות 91 - 6,400 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא חוות הדעת מהווה את המגרש הצפון מזרחי בחלקה 625 בגוש 6558, הידוע כתת חלקה 2, בשטח של 631.55 מ"ר (עפ"י תכנית הבקשה להיתר), בכתובת עירונית רחוב קיבוץ גלויות 91, שכונת נווה עמל, הרצליה. שטח החלקה הרשום בשלמות הינו 2,543 מ"ר, בעלת צורה טרפזית. החלקה בעלת חזית דרום מערבית לרחוב קיבוץ גלויות. בחזית זו בנוי בית מגורים צמוד קרקע שאינו מהווה חלק מן השומה. המגרש נשוא השומה המהווה חלק מן החלקה ממוקם בצידה הצפון מזרחי, על מגרש זה נמצא כיום בשלבי בניה בית מגורים צמוד קרקע דו משפחתי. מצפון לנכס דרך עפר שטרם נסללה (המסומנת ככביש סטטוטורי בתכנית הר/2029), אשר מעברה שטחים פתוחים.
שכונת נווה עמל ממוקמת בחלק הצפון מזרחי של העיר הרצליה, מדרום לשכונת יד התשעה ומצפון לשטח מפעל תע"ש. במערב גובלת השכונה בדרך ירושלים. רחוב קיבוץ גלויות הנו רחוב מעגלי ומרכזי בשכונה. סביבת הנכס מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע חד ודו משפחתיים בני קומה עד שתי קומות, חלקם בבניה ותיקה וחלקם בתים ששופצו והורחבו או בתים חדשים שנבנו בשנים האחרונות.
  • שווי: 6,400 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה