קיבוץ גלויות 83 - 6,175 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה המקרקעין הידועים כתתי חלקות 3 ו- 4 ,בחלק מחלקה 627 בגוש 6558 הממוקמת ברחוב קיבוץ גלויות 83, שכונת "נווה עמל" בחלק הצפון מזרחי של העיר הרצליה.
החלקה בשטח רשום 2,367 מ"ר, שטח נטו כ- 1,603 מ"ר (לפי תכנית הר/2029). הנכס הנדון ממוקם בחלק המזרחי של החלקה, המיוחס לו שטח קרקע כ-801 מ"ר נטו וזאת לפי החלקה ברכוש המשותף והוראות תכנית הר/2029.
החלקה בעלת צורה הנדסית רגולרית. בחלק הדרומי של החלקה קיים מבנה חד קומתי וותיק, נטוש ובמצב פיזי רעוע. המבנה בנוי מבטון ובלוקים וגג רעפים, גימור חוץ טיח. הנכס הנדון נמצא בחלקו הצפוני של רח' קיבוץ גלויות ומעברו הצפוני. הסביבה הנדונה מאופיינת בעיקרה בבתי מגורים צמודי קרקע, אשר מרביתם חד קומתיים ותיקים כאשר חלקם עברו שיפוץ או נבנו מחדש במרוצת השנים. רח' קיבוץ גלויות הינו רחוב חצי מעגלי חד סטרי, אשר תחילתו במפגש עם רח' מורדי הגטאות וסופו במפגש עם רח' צעירי ציון. הסביבה בעלת רמת פיתוח מלאה כוללת בין השאר: תשתיות מים וחשמל, כבישים, מדרכות, תאורת רחוב וכו'.
  • שווי: 6,175 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה