חלקה 38 בגוש 6409 מהווה חלקה רגולרית בשטח 4,410 מ"ר. הגישה לנכס מתבצעת בשביל עפר מרח' כינרת, בסמוך לדרך מס' 531, שהמשכו עובר מתחת לדרך זו ומקשר את הוד השרון עם כפר סבא. על החלקה בנויים שלושה מבנים מבנייה קלה הכוללת אזבסט ומשמשים לנגריה/ מרפדיה, בית ליטוש מצבות ואחסון חקלאי. 
הנכס ממוקם בצפון הוד השרון בתחום תכנית הר/1202, מדרום לכביש 531, ממערב לכביש 40 ולגיל עמל, מצפון למגדיאל וממזרח למתחם 1200 ולרח' אסירי ציון. המתחם מיועד, בין היתר, להקמת 4,217 יח"ד למגורים, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר, תעשיית עתירת ידע, שטח לספורט ונופש, שצ"פ ועוד. 
​סביבת הנכס מאופיינת בשטחים חקלאיים מעובדים בחלקם וחלקם כוללים מבנים קלים, מתקנים הנדסיים וכיוצ"ב.
קביעות שווי:
  • ערך: 3,000 ש"ח למ"ר קרקע (מצב חדש)
    הערה #1: 1,200 ש"ח למ"ר קרקע (מצב קודם)