פסיקה ומאמרים


ועדת ערר

כאן ניתן לאתר החלטות מרכזיות של ועדות הערר השונות, בחלוקה לתתי נושאים...בלה....

קרא עוד

החלטות בית משפט מחוזי

כאן ניתן לאתר החלטות מרכזיות של ועדות הערר השונות, בחלוקה לתתי נושאים...בלה....

קרא עוד

החלטות בית משפט עליון

כאן ניתן לאתר החלטות מרכזיות של ועדות הערר השונות, בחלוקה לתתי נושאים...בלה....

קרא עוד

קישורים שימושיים

כאן תוכלו למצוא קישורים שימושיים למגוון נושאים הקשורים למפות ואתרים שימושיים, עקרונות בשמאות מקרקעין ועוד

קרא עוד

סקירת שנת 2017 בנדל"ן והמלצה לשנת 2018

סקירת שנת 2017, מה צפוי בשנת 2018 והמלצת השקעה לשנה החדשה שנת 2018 כבר ממש עומדת בפתח, וזהו זמן מעולה לסכם בקצרה את מה שהיה בשנה האחרונה בתחום הנדל"ן בארצנו ובעיקר מה צפוי לנו בשנה הקרובה,...

קרא עוד

קיבלתם דרישת תשלום היטל השבחה בגין שימוש חורג מהיתר?

פסיקה תקדימית של בית משפט העליון מפסיקה נוהג גביית מיסים עודפת של שנים.

קרא עוד

מהן זכויות הבניה הפטורות מהיטל השבחה בת"א?

עיקרי מדיניות לבחינת בקשות להיתרי בניה מכח תמ"א 38 תיקון 3א, בהתאם לפרסום באתר עיריית תל אביב יפו מיום 22.11.2017. עדכון המדיניות העירונית לחיזוק מבנים מכוח תמ"א 38 מובא לאישור הועדה...

קרא עוד

איך מחשבים היטל השבחה לשימוש חורג

קיימות מספר דרכים לחישוב גובה היטל ההשבחה, אולם קיימת דרך אחת בלבד המקובלת ומוסכמת על השמאים המכריעים. להלן הסבר ודוגמא לאופן החישוב המקובל: בדוגמא שלפנינו מתואר מקרה של מרתף בשטח של 300 מ"ר,...

קרא עוד