פינסקר 4

הנכס שבנדון הוא מגרש שעליו בניין מגורים ותיק הכולל שתי קומות מגורים (ק"ק וק"א) ומעל חלל גג רעפים שבו 4 יח"ד (שתי יח"ד בכל קומה). כל אחת מהיחידות בת 3.5 חדרים על פי היתר בניה.
הבניין בנוי בבניה רגילה, בלוקים ובטון. במועד הביקור בנכס המבנה לא היה מאוכלס והחלקה הייתה מגודרת בגדר איסכורית לקראת בניה. השטח הרשום של חלקה 155 עליו ניצב הבניין הוא 673 מ"ר. יחד עם זאת, בחזית החלקה (הפאה הדרום מערבית) קיימת רצועה בשטח של כ- 36 מ"ר, המיועדת להפקעה לטובת הרחבת רחוב פינסקר. לפיכך, שטח המגרש (ביעוד מגורים) לצורכי חישוב זכויות בניה הוא 637 מ"ר (נטו).
  • שווי: 8,300 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה