ערבי נחל 28

הנכס הנדון מהווה חלקה המצויה בעברו הדרומי של רחוב ערבי נחל, שכונת "נחלת יצחק", במזרח העיר תל אביב.
רחוב ערבי נחל מהווה רחוב ראשי, דו סטרי בקטע זה, המסתעף ממפגש הרחובות עליית הנוער ובורוכוב עד רחוב יגאל אלון.
שכונת "נחלת יצחק" הינה שכונה וותיקה במזרח העיר המאופיינת ברובה בבנייה רוויה וותיקה לצד בניה חדשה.
הפיתוח הסביבתי מלא וכולל כבישים סלולים, מדרכות מרוצפות, תאורת רחוב, תשתיות חשמל, מים, ביוב וכיו"ב.
חלקה 236 בגוש 6167 בשטח רשום של 500 מ"ר, בעלת צורה רגולרית מלבנית, עם חזית צפונית באורך כ -19 מטר לרחוב ערבי נחל ועומק של כ- 26 מטר.
על החלקה קיים מבנה וותיק בן שתי קומות + קומת גג חלקית. סה"כ שטח בנוי של כ -406 מ"ר בשימושים מעורבים של מסחר (בקומת קרקע) ומגורים בעורף המבנה ובקומות העליונות.
בסמוך אליו, בחלק העורפי של החלקה, מבנה חד קומתי וותיק עם גג רעפים, שחלקו בנוי בתחום חלקה 243 שמדרום, בשטח של כ -65 מ"ר המשמש למגורים.
מהביקור בנכס עולה כי חלק מקומת הקרקע למסחר אינו בשימוש. יתרת הקומה בשימוש מחסנים. על גג המבנה קיימת דירת מגורים עם כניסה חיצונית ממרפסת הגג (על בסיס מבנה חדר הכביסה לשעבר).
  • שווי: 4,500 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
מקדם שווי של 0.4 לשטח מרתף. 

 

לעיון בפסיקה 

עברו עם העכבר או לחצו לקבלת שווי למטר ומידע נוסף