עציון 31 - 700 ש"ח למ"ר מבונה

חלקה 265 בגוש 6579 בשטח קרקע רשום של 1,425 מ"ר. החלקה דו חזיתית לרחובות עציון והאופק, בעלת צורה רגולרית מלבנית. פני הקרקע בשיפוע מתון עולה ממזרח למערב.
ברחוב עציון, בסמוך לפינה הצפון מזרחית של החלקה ממוקם עמוד חשמל הכולל שנאי עם קו מתח גבוה.
שכונת אשר מהווה שכונת מגורים ותיקה, הממוקמת בחלקה המערבי של העיר רעננה. השכונה מאופיינת בבניה צמודת קרקע, חדשה לצד ותיקה. בשכונה חטיבת ביניים, בית ספר לחינוך מיוחד, גני ילדים, בית כנסת, מועדוני נוער, מועדון גמלאים, מרכז מוסיקה וגינות ציבוריות. החלקה נשוא השומה חזיתית לרחובות עציון והאופק. רחוב עציון ממוקם במערב השכונה וחוצה אותה לאורכה. הרחוב דו סיטרי, תחילתו ברחוב המחתרות בצפון וסופו ברחוב אחוזה בדרום. רחוב האופק הינו רחוב פנימי, דו סיטרי, מרוצף אבנים משתלבות, תחילתו ברחוב השחר בצפון וסופו ברחוב עטרות בדרום.
הפיתוח הסביבתי מלא.  
קביעות שווי:
  • ערך: 700 ש"ח למ"ר מבונה