עמרי 7

הסביבה - הנכס ממוקם בחלקה הדרומי של שכונת תל-ברוך, בצפון העיר תל-אביב. הסביבה מאופיינת בבתים צמודי קרקע מסוג קוטג', ותיקים לצד מתחדשים.
הרחוב - רחוב עמרי מסתעף מרחוב בית חורון בדרום מערב ומסתיים ברחוב חצור בצפון מזרח. הנכס הנדון נמצא בחלקו הדרום מערבי של הרחוב ומעברו הצפוני.
הנכס - מהווה את חלקה 236, בגוש 6627 ששטחה הרשום הינו 1,192 מ"ר. החלקה בעלת צורה מלבנית רגולארית, החלק הנישום הינו המחצית המערבית בשטח של 596 מ"ר. לנכס חזית דרומית הפונה לרחוב עמרי 11, באורך של כ- 12 מ' ועומק ממוצע של כ- 50 מ'.
הבנוי - במועד הביקור הבית הקיים נהרס והחלו בבניה חדשה.
  • שווי: 8,700 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
מקדם השבחה 0.45.
מקדם שווי מרתף 0.4.

 

לעיון בפסיקה