עין גדי 14 - 3,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה מחצית מזרחית של חלקה 82 בגוש 6341, רמת השרון.
החלקה הינה בצורת טרפז כאשר הצלע הקצרה מהווה את הצלע המערבית בחלקה. על הנכס בנוי בית מגורים וותיק חד קומתי הבנוי בקיר משותף עם הבית המערבי. הכניסה לנכס הינה באמצעות שביל צר המיועד גם להולכי רגיל מצידה הצפוני של החלקה. כביש סלול המהווה את רחוב עין גדי ממוקם ממערב לחלקה ומהווה דרך גישה לנכס. בסביבה הקרובה בנייני מגורים צמודי קרקע בבניה וותיקה וחדישה. בצמוד לנכס מצידו המזרחי שטח שצ"פ עם בניה ציבורית. ביום הביקור בנכס נערכו בו עבודות שיפוץ מקיפות ביותר.
הפיתוח הסביבתי מלא.
קביעות שווי:
  • ערך: 3,000 ש"ח למ"ר מבונה