עזרא הסופר 5-7 - 7,000 ש"ח למ"ר מבונה

המבקשת יוצגה ע"י שמאית המקרקעין ז'נט אמיר.
הנכס הינו מבנה מגורים וותיק בן 4 קומות (מעל ק. עמודים מפולשת) הממוקם ברח' עזרא הסופר בחלק המערבי של מרכז העיר הרצליה וידוע כחלקה 315 בגוש 6527.
המבנה כולל 2 כניסות ובו - 32 דירות .
הבניין הוקם לפני כ- 45 שנים כמבנה שיכון ומצבו הכללי תואם את גילו. צורת הבניין כצורת האות "י". שטח החלקה הרשום הינו 1,773 מ"ר, צורתה דמוית מלבן עם חזית דרומית לרחוב עזרא הסופר.
רחוב עזרא הסופר הינו רחוב דו סטרי שקט למדי המאופיין בבנייני מגורים ותיקים בני 4 ק' מעל קומת עמודים לצד בתי מגורים צמודי קרקע בני 2-1 קומות. בסמוך לנכס גן ילדים, בי"ס הנדיב ובית העלמין הישן של הרצליה.
הפיתוח העירוני בסביבה מלא.
 
  • שווי: 7,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה