סשה ארגוב - 920,000 ש"ח קרקע ליח"ד

נשוא השומה הינו חלקה 129, מגרש 2041 בתכנית רע/2015, בגוש 7661 ובשטח רשום של 3,297 מ"ר. המגרש פונה בחזית דרומית כלפי רח' סשה ארגוב ובחזית מערבית כלפי רח' נעמי שמר, בשכונת נוה זמר, ברעננה.
נוה זמר הינה שכונת מגורים חדשה, הנמצאת בשלבי פיתוח ובניה מתקדמים. השכונה ממוקמת בחלק הצפוני של העיר, צפונית לרח' וייצמן. לחלקה צורה הנדסית אי רגולרית. נכון למועד הביקור בנכס הוא נמצא בשלבי בניה ראשונים ומגודר בלוחות פח. על החלקה נבנים שני בנייני מגורים, עם קיר משותף, האחד בן 12 יח"ד, בנין א', הצפוני, והשני בן 18 יח"ד, בנין ב', הדרומי, בסה"כ 30 יח"ד. הבניינים יהיו בני שש קומות ועליית גג, מעל קומת קרקע ומרתף חניה. 

לעיון בפסיקה