סירקין 30

נשוא השומה מהווה דירת מגורים הממוקמת בקומה השנייה בבניין בפינה הדרום- מערבית. הגישה לדירה מהכניסה המערבית מרחוב סירקין. שטח הדירה הרשום הוא 67.3 מ"ר.

על החלקה ממוקם בניין מגורים ותיק בגובה 3 קומות + קומת גג חלקית מעל קומת קרקע חלקית הכוללת שימוש למגורים וקומת מרתף חלקית הכוללת, בין היתר, דירות, מחסנים ומקלט. הבניין בנוי שלד בטון, קירות בלוקים וגג שטוח מבטון. הבניין בנוי בצורה דמויית האות "V "ולו שתי כניסות, מרחוב פרישמן ומרחוב סירקין.
מצבו הפיזי של הבניין תואם את גילו. הבניין אינו מצוייד במעלית. סה"כ בבניין 20 יח"ד. על גג הבניין, מבני חלל המדרגות ודירת מגורים.
  • שווי: 25,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
אין השבחה!

הקונה הסביר בנכס הנדון מביא בחשבון ציפייה לעיבוי בנייה / פינוי בינוי, שאינה נובעת כלל מתא/3616א. לא סביר לצפות מהקונה הסביר של דירת מגורים בקומה שניה בבניין מגורים משותף הנדון להביא בחשבון בבחינת השווי כל כך הרבה הנחות עבודה במקרה הנדון וקונה סביר קונה דירה בהתאם לערכה הסביר בשוק שאינו נגזר מפוטנציאל ממשי ומסוים מתכנית תא/3616א. לכן, לא מצאתי את התכנית כמשביחה, אלא לעת שיתגבשו הזכויות מכוחה לעת היתר בנייה.

לעיון בפסיקה