סוקולוב 3

הדירה ידועה כתת חלקה 4 בחלקה 48 בגוש 6955, ממוקמת בקומה ב', פונה לכיוון צפון, דרום ומזרח. שטחה הרשום של הדירה 102 מ''ר ולה מקום חניה צמוד.
בניין המגורים בן 4 קומות מעל קומת עמודים ומכיל 8 יח"ד. הבנין כולל מעלית ומקלט בקומת הקרקע. קומת העמודים משמשת בחלקה לחניה. הבנין רשום כבית משותף ומכיל 9 תתי חלקות.
הנכס ממוקם במרכז העיר תל אביב, מזרחית לרח' דיזינגוף. רח' סוקולוב תחילתו בהצטלבות עם רחוב ארלוזורוב מדרום ומסתיים ברח' ישעיהו מצפון. הנכס נשוא השומה ממוקם בחלקו הדרומי של הרחוב, בסמוך להצטלבות עם רחוב ארלוזורוב. האזור הינו חלק ממתחם עליו חלה תכנית מס' 3616א'.
 
  • שווי: 23,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
הואיל ותכנית מס' 3616א' הינה תכנית מכח סעיף 23 לתמ''א 38, חל פטור מחובת תשלום היטל מהשבחה מכוחה.
ככל שלא תתקבל העמדה המשפטית, קיימת השבחה בנכס שבנדון.

הובאה בחשבון הפחתה לחיזוק הבנין של מיליון ש"ח ופיצוי של 3 מיליון לדירות הגג.

לעיון בפסיקה